חזון החינוך החילוני

החזון שלנו

אלה הם יסודות החינוך הממלכתי-חילוני בישראל:

  •  חינוך להומניזם ולדמוקרטיה מגיל צעיר;
  •  קידום פתיחות לעולם הרחב;
  •  יצירת אקלים חינוכי חילוני – משתף, חקרני, שוחר ידע ותרבות;
  •  עידוד ביטוי עצמי, חשיבה ביקורתית ויצירתית בתחומי האמנויות, מדעי הרוח והטבע;
  •  טיפוח קהילתיות חילונית ואחריות חברתית;
  •  בלימת תהליך ההדתה של מערכת החינוך, בד בבד עם טיפוח התרבות העברית על מקורותיה היהודיים ההומניסטיים.

על מה אנו נאבקים?

המאבק של הפורום החילוני הוא על הזכות להיות חילוני. עמותת הפורום החילוני ממקדת את מאמציה במאבק למען מערכת חינוך ממלכתית חילונית ראויה.

הזכות להיות חילוני היא זכותו של כל אדם לחופש מדת. הזכות ליהנות מחופש מדת היא הזכות למרחב ציבורי נטול הדתה והזכות שלא להיות מאוים על ידי כפיה דתית והחזרה בתשובה. זה המשותף לציבור החילוני ולכל מי ששותף איתנו במאבק.
לצד זה – הזכות להיות חילוני היא גם הזכות להיות אדם ריבוני, וככזה – כל אדם רשאי להחזיק בעמדות שונות בעניינים הנתונים במחלוקת. העובדה שנושאים הקשורים לדת מחוברים לפעמים באופן שלא ניתן לניתוק לענייני מדינה אחרים: לאום, גבולות, משטר וכו', יוצרת לפעמים קושי להבחין בין הדברים.

כדי להצליח במאבק בהדתה על הציבור החילוני, שהוא מטיבו ומטבעו ציבור סובלני ופלורליסטי, לדעת לעשות את ההבחנה הזו ולקבל את זכותם של האחרים, השותפים לעמדתו בנושא החילוני במשמעותו כחופש מדת, להביע דעה שונה משלו בתחומים אחרים.

כך נפעל כולנו יחד ליצירת חינוך חילוני, ישראלי, ערכי!

» קראו על הצוות שמוביל את הפורום החילוני