חזון החינוך החילוני

 

החזון שלנו

אלה הם יסודות החינוך הממלכתי-חילוני בישראל:

  •  חינוך להומניזם ולדמוקרטיה מגיל צעיר;
  •  קידום פתיחות לעולם הרחב;
  •  יצירת אקלים חינוכי חילוני – משתף, חקרני, שוחר ידע ותרבות;
  •  עידוד ביטוי עצמי, חשיבה ביקורתית ויצירתית בתחומי האמנויות, מדעי הרוח והטבע;
  •  טיפוח קהילתיות חילונית ואחריות חברתית;
  •  בלימת תהליך ההדתה של מערכת החינוך, בד בבד עם טיפוח התרבות העברית על מקורותיה היהודיים ההומניסטיים.

» קראו על הצוות שמוביל את הפורום החילוני