• בית
  • אפשר גם אחרת – רעיונות לפעילויות אלטרנטיביות

אפשר גם אחרת – רעיונות לפעילויות אלטרנטיביות

ריכוז מקורות מידע

זכויות הורים בחינוך – משה"ח –

" חלק מחופש הדת המוקנה להורים הוא מתן אפשרות לחנך את ילדיהם בהתאם לדת שהם מאמינים בה או להימנע מהקניית חינוך דתי."

בעמוד זה אנו מרכזים ומעדכנים באופן שוטף רעיונות לפעילויות אלטרנטיביות שנאספים מהרשת ומהשטח, מהורים פעילים שהבינו שגישה חיובית ואסרטיבית מצדם יכולה להביא לשינוי.

מוזמנים להשתמש ברעיונות המוצעים, לשחק ולשנות להתאמה מלאה לצרכי הכתה וכמובן לשתף אותנו – הן בשינויים והן ברעיונות חדשים. מוזמנים לשתף דרך hello@hiloni.org.il