• בית
  • הבלוג החילוני

הבלוג החילוני

הפרסומים האחרונים שלנו

הפורום החילוני פנה לראש אכ"א בבקשה לא לחייב חיילים חילונים להשתתף בסיורי סליחות בצה"ל

לא ראוי בעינינו שהצבא יכפה על חייליו להשתתף בפעילות בעלת אופי דתי כה מובהק, באופן הפוגע בזכות החוקתית לחופש מדת. כידוע לצבא אין זכות להתנות על זכויות היסוד במידה שאינה עולה על הנדרש ממהותו ומאופיו של השירות, ומובן שהשתתפות בסיורי סליחות אינה מהווה צורך מבצעי שמצדיק פגיעה כזאת בזכויות יסוד.