כיצד למנוע הדתה?

6 כללים להבטחת מערכת חינוך חילונית

אנו ממליצים להורים הרוצים להיאבק בהדתה בבתי הספר לדרוש מבית הספר להקפיד על שישה כללים אלו ולכלול אותם באמנה הבית ספרית:

 • המנעות משימוש בשפה אמונית (לדוגמה: הקב"ה, אלוקים, נס, השם)
 • המנעות משימוש והנחיית התלמידים לקיום פרקטיקות דתיות (צום, אכילת כשר או שמירת שבת, למשל)
 • המנעות מהצגה חד צדדית של היהדות, תוך שימוש במקורות שישקפו מגוון נקודות מבט (הצגת הבריאה לצד המפץ הגדול, למשל)
 • הבחנה ברורה ומודגשת בין מיתוס לבין מציאות; בין דעות לבין עובדות; בין אמונה לבין ידיעה; בין מעשִיָה לבין אמת.
 • כל נושא נלמד, לרבות יהדות לגווניה, צריך להילמד תוך מתן מקום לספקנות ולחשיבה ביקורתית, לשאילת שאלות ולהשוואה.
 • המנעות מניכוס ערכים כלל אנושיים ליהדות. ראשית הבנת המשמעות האוניברסאלית והאקטואלית של כל ערך, ורק אחר כך הדגמת האופן בו הוא מוצא ביטוי ביהדות ובתרבויות אחרות.

כיצד למנוע הדתה?

כל הפעולות המצויינות להלן הן פעולות שניתן לעשות בשיתוף פעולה עם הנהלת בית הספר וצוות המורים. מומלץ להפוך פעולות אלה לפעולות שבשגרה לפני תחילתה של כל שנת לימודים, כך יופחתו המקרים בהם נתקלים בהדתה המחייבת התייחסות נקודתית. – פירוט והרחבה במדריך להורה החילוני.

ספרי לימוד

נדרש כאן שיתוף פעולה בין הורים מורים והנהלה, שיתוף פעולה הכולל בדיקת ספרי הלימוד מוקדם ככל האפשר:

 • סימון המקומות הבעייתיים
 • הסכמה על התעלמות מחלקי הספר הלא ראויים להלמד – דילוג על מקורות שאינם רלוונטים לנושא הלימוד, ועל מקורות שהם לכאורה רלוונטיים אבל מכילים תוכן בעייתי.
 • הצעת חומרים אלטרנטיביים לנושאים במידת הצורך
 • בקשה מהמורים או ההנהלה ללמד את המקורות הרלוונטיים תוך הוספה של שאלת חשיבה מסדר גבוה – שאילת שאלות, חשיבה ביקורתית, השוואה וספקנות.

לרשותכם סקירות שכבר בוצעו, והזמנה להוסיף ביקורת ספר לטובת כולם. קראו עוד על הדתה בספרי הלימוד.

תרבות יהודית ישראלית

מומלץ לבקש להיפגש עם המורים המלמדים, עם פתיחת שנת הלימודים, ולהיעזר בנייר העמדה שהוצאנו המבהיר את הבעיות הקיימות בתכנית מנקודת המבט החילונית.

התמודדות מומלצת:

 • דרישה שהוראת התכנית תיעשה על ידי מורי ביה"ס בלבד.
 • בחירה מושכלת של תכנים מתוך ההיצע הקיים, תוך פסיחה על חומרי לימוד המשופעים בשפה אמונית ובפרקטיקות דתיות.
 • וידוא שהמורים המלמדים את המקצוע עברו הכשרה מתאימה ושהם מודעים לצורך ללמד את התכנית מנקודת מבט חילונית.

עמותות

יש לדרוש אי הכנסה של גופים חיצוניים לכיתות – זו צריכה להיות ברירת המחדל.

הכנסת גוף חיצוני לכיתות והעמדת מנחיו מול התלמידים צריכה להיות מנומקת עם הבהרה מדוע לא ניתן היה לעסוק בנושא באופן הזה במסגרת ביה"ס והצוות החינוכי שלו. אנו ממליצים שקיום הפעילות יותנה בנוכחות של נציג ביה"ס – מורה / מנהל, ושל נציג של הורי התלמידים. (ראו הכוונה מפורטת במדריך)

חומרי לימוד מזדמנים

מבקשים מהמורים להמנע משימוש בחומרים שלא עברו בקרה וחשיבה של צוות בית־הספר, על פי הכללים המנחים למניעת הדתה והבטחת מערכת חינוך חילונית.

אינטראקציה בין מורים לתלמידים

זכותכם, ההורים, להימנע מהקניית חינוך דתי לילדיכם. אי לכך זכותכם לדרוש מן המורים להקפיד על הימנעות משימוש בשפה אמונית ומהנחיה לפרקטיקה דתית; וכן להבטיח שימוש מושכל בחומרי הלימוד השונים והתאמתם לאופי ביה"ס ולערכי הקהילה אותה הוא משרת.

שיח חילוני עם סגל בית־הספר

בוחנים יחד עם סגל בית הספר אילו פעולות נעשות לשם הקניית חינוך חילוני-הומניסטי, על ידי קידום ערכים דמוקרטיים כגון, פלורליזם, שוויון מגדרי ושלום, ועל ידי עידוד השכלה אוניברסלית רחבה.

מה עושים במקרה שמזהים הדתה?

» קראו כיצד מתמודדים עם הדתה

לריכוז מקורות מידע – לחצו כאן

ומה החזון שלנו? – קראו כאן