• בית
  • אפשר גם אחרת – רצח ראש הממשלה – יחידת לימוד מציאותית

אפשר גם אחרת – רצח ראש הממשלה – יחידת לימוד מציאותית

מסתבר שאפשר גם אחרת.

בעתירה לבג"ץ שהגשנו טענו שיש ללמד את סיפור רצח ראש הממשלה, במסגרת תכנית הלימודים "תרבות יהודית ישראלית", ובמענה למטרותיה המוצהרות של התכנית, כפי שהתרחש במציאות כדלקמן:

  1. יגאל עמיר רצח את ראש הממשלה,  על רקע התנגדות שנבעה ממניעים דתיים – לאומניים.
  2. תפיסת העולם הדתית משיחית התנגשה ברעש גדול בזו הדוגלת בפשרה טריטוריאלית,  עובר לרציחתו של ראש הממשלה.
  3. רבנים הוציאו פסקי הלכה לפיהם חל על ראש הממשלה ז"ל דין מוסר, ואף ערכו לו טקסי פולסא דנורא.
  4. למסורת היהודית היסטוריה ארוכה של מאבקים אלימים רווי דם על רקע דתי (חורבן בית שני, פנחס, מתן תורה וכו)

עוד באותו יום שלחה לנו ד"ר עדנה ענבר, ממכללת מית"ר [מכללה לתרבות יהודית שכבר לא קיימת היום] , קובץ ובו יחידת לימוד בנושא רצח ראש הממשלה, העונה על הדרישה הכל כך אלמנטרית הזו.

היחידה נכתבה לקראת שנת העשור לרצח רבין. והנה היום היא ממלאת סוף סוף את ייעודה.

להלן קישור לקובץ ובו יחידת הלימוד. קטעים-לעיון-ודיון-ביום-הזיכרון-לרצח-יצחק-רבין-מכללת-מיתר-עדכון-2017 (1)

מורים, הורים, תלמידים, מדריכי תנועות נוער, חניכים – מוזמנים לעשות שימוש בחומרים, תוך התאמתם לקהל היעד ולזמן העומד לרשותכם.

תוכן העניינים

דבר למורים עמ' 3
קונפליקט, הסכמה, ומה שביניהם בחברה הישראלית-יהודית

הקדמה

עמ' 4
1. בירור המושג קנאות עמ' 5
1.      הצעות לפעילות בכיתה עמ' 5
1.1    מיפוי המושג 'קנאות' באמצעות הגדרה מילונית עמ' 5
1.2    בירור המושג 'קנאות' באמצעות הקבלה למושגים משיקים או מנוגדים עמ' 6
1.3    ניתוח המושג קנאות באמצעות עיון בשירים של חיים גורי, מלחמת אזרחים

ושל יהודה עמיחי, המקום בו אנו צודקים

עמ' 6
1.4    המחשת המושג 'קנאות' על ידי עיון ובחינה של ארגונים קנאיים ותופעות של קנאות עמ' 7
  1. המניעים לרצח ראש הממשלה יצחק רבין
עמ' 8
2.1    המחלוקת על מדיניות השלום של ראש הממשלה יצחק רבין עמ' 8
2.      הצעות לפעילות בכיתה עמ' 8
2.1.1   דיון באירועים ההיסטוריים שקדמו לרצח ראש הממשלה עמ' 8
2.1.2   שאלות לדיון בכיתה עמ' 12
2.2    השקפה קנאית אמונית עמ' 12
    הצעות לפעילות בכיתה עמ' 12
2.2.1   עיון בנימוקים ההלכתיים לכאורה שהציג הרוצח בעדותו – דין רודף ודין מוסר עמ' 12
2.2.2  בין דיונים פילוסופיים גלותיים לבין מעשים במדינה דמוקרטית ועצמאית

 

עמ' 16