• בית
  • דוגמאות לחדירת חומרי למידה לא ראויים לחינוך הממלכתי

דוגמאות לחדירת חומרי למידה לא ראויים לחינוך הממלכתי

לחצו על התמונות להסבר

 יוסף מוקיר שבת – דף עבודה 

 

 

                                                                    אדון עולם שמע את תפילותינו 

 

                                                                                                                                                                                                        המצאות – בחסד הקב"ה כמובן 

 

 

 זה קורה גם ברמה הבית ספרית – ספר תורה של חב"ד מוצא דרכו לילדי כתות א' – ב'…