• בית
  • מקורות מידע: ועד ההורים הכיתתי והמוסדי

מקורות מידע: ועד ההורים הכיתתי והמוסדי

ועד ההורים הכיתתי והמוסדי

חזרה לריכוז מקורות מידע

הצטרפות לוועד ההורים הכיתתי ולהנהגת ההורים המוסדית משמעה הבטחת השמעת הקול החילוני במוקד ההשפעה על תהליך קבלת ההחלטות במוסד החינוכי.

השמעת הקול החילוני, תוך שימוש בחומרים המונגשים כאן לשירותכם, חיונית ביותר מבחינת – אם אתה לא שם אתה לא קיים.

חזרה לעמוד ריכוז מקורות מידע