• בית
  • ניירות עמדה

ניירות עמדה

נייר עמדה בנושא תחבורה ציבורית בשבת. הוגש לשרת התחבורה מרב מיכאלי: Public transportation on Saturday