• בית
  • ריכוז דוגמאות הדתה לפי נושאים

ריכוז דוגמאות הדתה לפי נושאים

מסיבת סיום שנה בבי"ס ממלכתי                                                                                                                                                                        

להלן קישורים לדפים עם דוגמאות הדתה במוסדות החינוך הממלכתיים לפי נושאים:

דוגמאות לפעילות מדיתה של עמותות חיצוניות במוסדות החינוך

דוגמאות הדתה בספרי לימוד

דוגמאות לאקלים בית ספרי ולהשפעה מדיתה של סגל ההוראה

דוגמאות לטיולים ופעילויות חוץ בעייתיים

דוגמאות לטקסים בעייתיים במוסדות החינוך הממלכתי

דוגמאות לתכנים בעייתיים באתרים מקוונים

דוגמאות לחדירת חומרי למידה לא ראויים לחינוך הממלכתי

דוגמאות הדתה בגנים ובצהרונים

תכנית הלימודים במקצוע תרבות יהודית-ישראלית – תכנית מדיתה – תרבות יהודית-ישראלית – מקצוע חובה שנכנס לחינוך הממלכתי בלבד. ראו התייחסות רחבה במדור המיוחד שיצרנו עבורו.

דיווחי הדתה נוספים

ריכוז רעיונות לפעילויות אלטרנטיביות  – אפשר גם אחרת

תמיד זכרו והזכירו: דת ואמונה הן עניינו האישי של הפרט

אין למוסד החינוך הממלכתי סמכות לפגוע בזכותכם וחובתכם ההורית להעניק לילדיכם חינוך על פי דרככם; בין היתר זכותכם להימנע מהקניית חינוך דתי לילדיכם.

אתם שולחים את ילדיכם, מבחירה, למוסד חינוך ממלכתי.
לו רציתם שילדיכם יקבלו חינוך דתי הייתם שולחים אותם למוסד חינוך ממלכתי-דתי. לו הייתם מעוניינים בתגבור לימודי יהדות – הייתם מבקשים להצטרף לתכנית תל"י – תגבור לימודי יהדות – הפועלת במוסדות החינוך הממלכתיים או מצטרפים לזרם המשלב בו לומדים יחדיו תלמידים חילוניים ודתיים.


לכל המדריכים שלנו – ארגז הכלים של הפורום החילוני