• בית
  • תוספת לתקנון הבית ספרי – הצעת הורים

תוספת לתקנון הבית ספרי – הצעת הורים

לתשומת לבכם: חוזר מנכ"ל  "קידום אקלים בטוח והתמודדות עם אירועי אלימות במוסדות החינוך"  עוסק, בין היתר, בכללי כתיבת תקנון בית ספרי ושיתוף ההורים בכתיבתו ובעדכונו.

 

תוספת לתקנון הבית ספרי – הצעת הורים

ותודה להורים על השיתוף…:)))

  1. בבית הספר שלנו לא יפרידו בין בנים ובנות בפעילויות לימודיות וחווייתיות (תתקיים הפרדה רק בשיחות בנושא חינוך מיני). 
  2. בבית הספר שלנו יכבדו כל אמונה, כולל אי-אמונה דתית ולא יכפו על תלמידים השתתפות בטקסים או קיום מנהגים שאינם תואמים את אמונתם ודרך חייהם. 

      *** כיבוד אמונות לא יבוא על חשבון עקרון השוויון. כלומר לא יהיה מצב שבו בשם כיבוד אמונה כזו או אחרת תהיה פגיעה בחלק או בכל התלמידים או הוריהם או מוריהם. *** 

  1. בבית הספר שלנו ילַמדו ויִלְמדו באופן המתאים ומותאם לאוכלוסייה שלה מיועד בית הספר שהיא אוכלוסייה חילונית.
  2. בבית הספר שלנו יכבדו את אורח החיים הנהוג במשפחתם של הילדים ולא יציגו אותו כנטול ערכים או כפחות ערך ונחות ביחס לאורח חיים כזה או אחר.
  3. בבית הספר שלנו לא יציגו אמונה מסוימת או אורח חיים מסוים כ"נכון" יותר. 
  4. בבית הספר שלנו יחנכו לחשיבה ביקורתית וקריאה ביקורתית בכלל, ובסיפורי התנ"ך וטקסטים נוספים העוסקים בענייני זהות בפרט.
  5. בבית הספר שלנו לא יציגו מסורות ומנהגים כחוקים, לא יציגו מצוות דתיות כמחייבות את כלל הציבור, ולא ידירו את הגישה החילונית או יזלזלו בה.