• בית
  • תרבות יהודית-ישראלית (מורשת)

תרבות יהודית-ישראלית (מורשת)

תרבות יהודית-ישראלית (מורשת)

בתחילת השנה, מיד עם קבלת מערכת השעות, חשוב לברר מול הנהלת בית הספר את הפרטים הבאים:

1 . מי בפועל ילמד את המקצוע? – אין להסכים לכניסת עמותות ובנות שירות להוראת התוכנית. ההוראה צריכה להתבצע על ידי סגל ההוראה הבית ספרי בלבד. ראו סעיף 2.2 . בחוזר המקושר.

2 . מהו ספר הלימוד? – ראו ביקורת ספרים וידעו את המורה בממצאים. הציעו להימנע משימוש בספר או לדלג על טקסטים בעייתיים.

3 . מהם התכנים שיילמדו? – הביעו את התנגדותכם לתכנים בעלי אופי דתי-אמוני והציעו שימוש במדריך למורה של הפורום החילוני: ערכה חילונית להעשרת תוכנית הלימודים בתרבות יהודית-ישראלית.

4 . מאין נלקחות השעות להוראת התכנית? – משרד החינוך מורה על הקצאת 5 שעות ביסודי ו־ 5 בחט"ב אך אינו מתקצב את התוכנית במלואה. ראו סעיף 2.2 . בחוזר המקושר.

5 . איזה מקצוע נפגע בשל הוראת התכנית? – הביעו את התנגדותכם ודרשו הקצאת שעות למקצועות החשובים לכם (אמנות, תיאטרון, מוסיקה).

6 . מהן הפעילויות החיצוניות בנושא "תרבות יהודית-ישראלית" אותן מתכוון בית הספר להזמין מתקציב הגפ"ן הייעודי? – בדקו היטב את רשימת הפעילויות המתוכננות. תוכניות חיצוניות רבות מבוססות דת ומנוגדות לערכיכם, וחלקן מועברות על ידי גופים דתיים במובהק. העזרו בהצעת המיון שלנו לגופים המעבירים תוכניות חיצוניות במסגרת תרבות יהודית ישראלית.

7 . ככל שלא תהיה היענות לדרישותיכם – עמדו על זכותכם להימנע מהקניית חינוך דתי לילדיכם ופעלו מול ההנהלה לשחרר אותם מהשתתפות בשיעור. 


על בעייתיות התוכנית והסיבות להתנגדות לה קראו כאן בהרחבה.