חזון החינוך החילוני

החזון שלנו

אלה הם יסודות החינוך הממלכתי-חילוני בישראל:

  •  חינוך להומניזם ולדמוקרטיה מגיל צעיר;
  •  קידום פתיחות לעולם הרחב;
  •  יצירת אקלים חינוכי חילוני – משתף, חקרני, שוחר ידע ותרבות;
  •  עידוד ביטוי עצמי, חשיבה ביקורתית ויצירתית בתחומי האמנויות, מדעי הרוח והטבע;
  •  טיפוח קהילתיות חילונית ואחריות חברתית;
  •  בלימת תהליך ההדתה של מערכת החינוך, בד בבד עם טיפוח התרבות העברית על מקורותיה היהודיים ההומניסטיים.

על מה אנו נאבקים?

הפורום החילוני נלחם על הזכות להיות חילוני בישראל. עמותת הפורום החילוני ממקדת את מאמציה במאבק למען מערכת חינוך ממלכתית חילונית ראויה.

הזכות להיות חילוני היא זכותו של כל אדם לחופש מדת. הזכות ליהנות מחופש מדת היא הזכות למרחב ציבורי נטול הדתה והזכות שלא להיות מאוים על ידי כפיה דתית והחזרה בתשובה.
הזכות להיות חילוני היא גם הזכות להיות אדם ריבוני, הזכות לדעת, לבקר, להטיל ספק, לבחור; לשאול ולתהות גם בעניינים של זהות.

אנו מבקשים להנכיח שיח חילוני אוניברסאלי במערכת החינוך הממלכתית, באופן שיאפשר ללמוד וללמד גם את מקצועות היהדות, הנלמדים בתכנית הליבה, דרך פריזמה של שאילת שאלות, הטלת ספק וחשיבה ביקורתית. 

יחד נבטיח את ריבונות האדם כערך ויחד נפעל למימוש זכותו של כל אדם לחופש מדת

בדרך לחינוך חילוני, ישראלי, ערכי!

קראו גםבין חינוך ממלכתי לחילוניות

לקריאה נוספת – הבלוג החילוני