חזון החינוך החילוני

החזון שלנו

אלה הם יסודות החינוך הממלכתי-חילוני בישראל:

  •  חינוך להומניזם ולדמוקרטיה מגיל צעיר;
  •  קידום פתיחות לעולם הרחב;
  •  יצירת אקלים חינוכי חילוני – משתף, חקרני, שוחר ידע ותרבות;
  •  עידוד ביטוי עצמי, חשיבה ביקורתית ויצירתית בתחומי האמנויות, מדעי הרוח והטבע;
  •  טיפוח קהילתיות חילונית ואחריות חברתית;
  •  בלימת תהליך ההדתה של מערכת החינוך, בד בבד עם טיפוח התרבות העברית על מקורותיה היהודיים ההומניסטיים.

הדרישות שלנו

  • אנו דורשים להפסיק את ההדתה* של מערכת החינוך הממלכתית.
  • אנו דורשים להבטיח לילדינו חשיפה ראויה לעולם התוכן הרחב והמלא של הישראליות החילונית.
  • אנו דורשים חינוך חילוני שיטפח דור חדש, שיזכה ללימודים ברמה הגבוהה ביותר, ידע לעמוד על ערכיו וזכויותיו, ויקדם את מדינת ישראל ברוח אבות הציונות החילונית.

על מה אנו נאבקים?

הפורום החילוני נאבק על הזכות להיות חילוני בישראל.

הזכות להיות חילוני היא זכותו של כל אדם להיות אדם ריבוני – חופשי ואחראי לתוצאות מעשיו ומחדליו.

הזכות להיות חילוני  משמעה הזכות והאומץ לשאוללדעתלבקר, להטיל ספק, לבחור;  לשאול ולתהות גם בעניינים של זהות.

הזכות להיות חילוני היא גם הזכות לחופש מדת.  הזכות ליהנות מחופש מִדת היא הזכות שלא להיות מאוים על ידי אקלים המאפשר כפיה דתית והחזרה בתשובה.

אנו מבקשים להנכיח שיח חילוני אוניברסאלי במערכת החינוך הישראלית הממלכתית, באופן שיאפשר ללמוד וללמד גם את מקצועות היהדות, הנלמדים בתכנית הליבה, דרך פריזמה של שאילת שאלות, הטלת ספק וחשיבה ביקורתית. 

אנו מבקשים להבטיח הכרה בזהות חילונית ולקדם את דרכי ביטויה ומימושה במדינה: בחברה, במרחב הציבורי, בחקיקה ובפסיקה.

___________________________

*בעשור האחרון התחזקו הכוחות במדינת ישראל שמנסים להפוך אותה למדינה יותר דתית ולאומנית ופחות דמוקרטית וליברלית. אחת הזירות שבה פועלים הכוחות הללו באופן נמרץ ועקבי היא מערכת החינוך הממלכתית העוברת כעת תהליך הדתה אגרסיבי.

משרד החינוך מגדיל את היקף התכנים הדתיים-לאומניים ומעודד את לימודם על ידי נציגי עמותות חיצוניות דתיות – בנות שירות וגרעינים תורניים – המלמדים את היהדות בגרסה מדירה, תוקפנית ומסוגרת. בד בבד, מקצועות לימוד ונושאים המגלמים רוח חילונית פתוחה (אזרחות ודמוקרטיה, מדע ביקורתי, אמנות יצירתית, פילוסופיה) נמחקים מתכנית הלימודים או מודרים לשוליה. האקלים במערכת החינוך נעשה סמכותני וחסר סובלנות. גילויים של חילוניות – ניסיונות לטפח זיקה לתכנים אוניברסליים וחשיבה – מדוכאים בדרכים שונות, גלויות וסמויות. הכוונה המוצהרת של התהליך היא שינוי צביון דור העתיד של המדינה.

הזנחת הלימודים החילוניים והגברת לימודי היהדות יגרמו לכך שילדינו ימצאו את הידיים והרגליים בבית הכנסת, אבל יחסרו את הכלים שיפתחו אותם גם לעולם הגדול שמציעה התרבות הכלל אנושית.

המהלך הזה מתבצע במערכת החינוך הממלכתית המייצגת בעיקר ציבור חילוני – ציבור המבקש לחנך את ילדיו ברוח מטען עשיר של עקרונות וערכים אוניברסליים. כך נוצר קונפליקט מובנה בין התכנים הנלמדים בבית הספר לערכי ההורים החילונים. אך בעוד שהזרם הממלכתי-דתי זכאי להגנות בחוק על ערכיו, הזרם הממלכתי אינו מוגדר כחילוני ואינו מוגן מפני לחצם של אמונות וערכים המנוגדים לכל הווייתו.

אלפי אנשים כבר הביעו עניין – בואו להצטרף גם אתם במאבק למען חינוך חילוני בישראל – כי גם לנו הזכות לחנך את ילדינו בדרכינו.

בדרך לחינוך חילוני, ישראלי, ערכי!

קראו: מתווה למוסד חינוכי חילוני-הומניסטי מבית עמותת חינוך חילוני בישראל

קראו גםחילוניות מהי?

לקריאה נוספת – הבלוג החילוני