פעילות בזירה המשפטית

הפורום החילוני פעיל גם בזירה המשפטית. הגשנו כמה עתירות לבג"צ, הראשונה נגעה באופן הוראת הפרקים על רצח רבין בתכנית תרבות יהודית וישראלית, השנייה נגעה באיסור הגורף על הכנסת מזון לבתי החולים בתקופת הפסח והשלישית כנגד תכנית תרבות יהודית וישראלית. עתירה נוספת הוגשה בשיתוף עמותת חדו"ש בנושא כשרות פסח בצה"ל.

  1. עתירה בנושא פרקי רצח רבין בתכנית תרבות יהודית ישראלית: ב 24 באוקטובר 2017 הגשנו ביחד עם עוד 8 עותרים עתירה למתן צו על תנאי לבית המשפט העליון בנוגע לפרקים העוסקים ברצח ראש הממשלה יצחק רבין בתכנית הלימודים "תרבות יהודית ישראלית", בשל היותם מגמתיים ומעוותי מציאות. העתירה הוגשה ע"י עו"ד יאיר נהוראי. ב 25 באוקטובר 2017 בג"ץ הורה למדינה להגיש תשובה מקדמית לכתב העתירה עד ה-9 בנובמבר 2017. ב 5 בדצמבר 2017 כבוד השופט עמית הורה להעביר את העתירה לדיון בפני הרכב. ב 13 ביוני 2018 התקיים דיון בפני הרכב, בסופו ביקשו השופטים מהעותרים למשוך את העתירה, לא לפני שציינו את חשיבות הנושא והצורך בקיום דיון ציבורי מהותי סביבו.
    "בהמלצתנו, משכו העותרים את עתירתם, תוך שמירת זכותם לחזור ולעתור לבית המשפט לאחר מיצוי הליכים. הנושא הוא בעל רגישות ציבורית, וראוי כי כל פניה לערכאות תיעשה לאחר הידברות ומיצוי הליכים, ובנושא שבפנינו שמא גם לאחר העלאת הנושא לדיון ציבורי." המאבק לא תם. נושא רצח ראש הממשלה הוא רק אחד הנושאים בתכנית בעייתית ומיותרת. אנו ממשיכים במאבק להוצאתה של התכנית כולה, תכנית הלימודים תרבות יהודית-ישראלית, ממערכת החינוך הממלכתית. לפרטים נוספים על העתירה. 
  2. עתירה לבג"ץ בנושא הכנסת מזון לבתי חולים בפסח: ב 22 בפברואר 2017 עתרנו לבג"צ באמצעות עו"ד יאיר נהוראי בבקשה להוציא צו על תנאי המורה למשיבים לבטל את הנוהל המנחה את בתי החולים בכל רחבי הארץ לאסור הכנסת מוצרי מזון, ובכלל זה חמץ, לשטחם במהלך הפסח, וכפועל יוצא מונע מעובדים, חולים ובני משפחותיהם הבאים לסעוד אותם, לאכול כפי רצונם החופשי. התקיים דיון ראשון. דיון שני, שיכלול טיעונים, יתקיים ב 24 בדצמבר 2018. כל שלושת השופטים התייחסו לבעיית חוסר האיזון החוקתי שבין חופש דת לחופש מדת במצב הקיים, והודיעו שהם מתכוונים לעסוק בנושא בדיון הבא, תוך שהם מצפים מהמדינה לפתרונות יצירתיים שימנעו את הפגיעה הקיצונית והלא מידתית כפי שהיא כיום. לפרטים נוספים על העתירה.
  3. עתירה נגד שר החינוך לביטול מקצוע הלימוד תרבות יהודית ישראלית ותכנית הלימודים שנכתבה עבורו: ביום רביעי ה-31 באוקטובר 2018 הגשנו עתירה לבג"ץ נגד שר החינוך, באמצעות באי כוחנו עו"ד דובי קרנר ועו"ד טל עברי מעברי, קרנר ושות' משרד עורכי דין. עניינה של העתירה – דרישה לביטול מקצוע הלימוד "תרבות יהודית – ישראלית" ותכנית הלימודים שנכתבה עבורו במערכת החינוך הממלכתית. לעתירת הפורום החילוני הצטרפו אנשי חינוך והורים לתלמידים הלומדים השנה את התכנית הכפויה הזו במוסדות החינוך הממלכתיים. הדרישה היא למתן צו על תנאי שיורה לשר החינוך להתייצב וליתן טעם מדוע לא יבוטל, החל משנת הלימודים הבאה, מקצוע הלימוד 'תרבות יהודית -ישראלית' ותופסק לאלתר הפעלתה של תכנית הלימודים שנבנתה עבורו בבתי הספר הממלכתיים. לחילופין – מדוע לא תוגדר תכנית לימודים זו כתכנית ייחודית לבחירה, ויתאפשר לקהל ציבור התלמידים החילוני והוריהם לבחור אם ללמוד אותה אם לאו. לפרטים נוספים על העתירה.