הבחירות לרשויות המקומיות

27 בפברואר 2024

המאבק החילוני מגיע לבחירות המוניציפליות

רגע לפני טבח ה-7.10 המגזר החילוני היה בתנופת התעוררות. גילינו מול מי ועל מה אנחנו נאבקים. כמה כח יש לנו יחד.
הכאב והקושי של החודשים האחרונים לא שינו את חשיבותן של הבחירות המקומיות – הערכים ואורח החיים החילוני ליברלי עדיין בסכנה.

ב-27.2.24 מי שלא בוחר.ת – מפסיד.ה. הפעם כולנו יוצאים להצביע!


לחצו על הסעיפים למטה והצטרפו אלינו:


בחירה במועמדים ורשימות חילוניות-ליברליות ברשויות המקומיות, תגן עלינו בחיי היום יום ומול הממשלה, ותחזק את המחנה הדמוקרטי.

ב-27.2.24 יש לנו הזדמנות להחזיר את מומנטום ההתעוררות והתקווה של המאבק החילוני. אסור לנו לפספס אותה.


חשוב לדעת

  • בחירה בשני פתקים – בבחירות המוניציפליות בוחרים שני פתקים: לראש הרשות ולרשימה למועצת הרשות.
  • מעמד ראש הרשות – ראש הרשות המקומית הוא בעל סמכויות מרחיקות לכת, ושליטה כמעט מוחלטת ברשות. זוהי הסיבה לכך שכמעט תמיד ראשי רשויות מצליחים להרכיב קואליציה – הכוח נמצא אצלם, ועל מנת להצליח להביא הישגים חברי מועצה נוטים לשתף איתם פעולה.
  • קואליציה ברשות המקומית –  מורכבת ע"י ראש הרשות, לרוב ללא קשר לערכים ולאג'נדה של הסיעות הנבחרות, אלא ע"פ הבטחתן לספק לו תמיכה בהצבעות, ובכלל.  
  • קואליציה ברשות ליברלית – הדרישה החילונית הכי יעילה ממועמד.ת לראשות היישוב היא לא לחתום מראש על הסכמים עם סיעות המקושרות, במישרין או בעקיפין, לממשלה הנוכחית. לאחר הבחירות, בהינתן שיהיה רוב ליברלי במועצה, המועמד.ת יתחייבו להקים קואליציה 100% ליברלית.
  • חברי מועצה – מכהנים בהתנדבות. חברים בוועדות, מאשרים תקציב, רשאים להגיש שאילתות ובקשות לחשיפת מסמכי עבודת הרשות ולקבלם תוך שלושה ימים – אחד מכלי העזר החשובים ביותר לתושבים.                    
  • שבתון – יום הבחירות המוניציפליות הוא יום שבתון. הכניסו את ההגעה לקלפי ללו"ז היום החופשי, כדי שלא תחמיצו אותה בטעות. 

רשות פרו חילונית / רשות בלי הדתה 

רשות מקומית פרו חילונית, מכבדת את הזהות והערכים החילוניים, ואת אורח החיים החילוני הנגזר מהם. רשות כזו תאפשר ותעודד חיים חילוניים במרחב הציבורי, ובמערכת החינוך הממלכתי בתחומה. במקביל היא תגן על אורח החיים החילוני מפני צמצום, הדתה או כפייה דתית, ע"י רשויות, גופים והתארגנויות שונות.

אלה הן הפעולות המקדמות חיים חילוניים מלאים ברשות המקומית: 

חינוך – קידום תכניות העשרה יישוביות  ברוח הומניסטית, דמוקרטית וחילונית; גיבוש נוהל יישובי המגביל כניסת גופים חיצוניים ועמותות דת למוסדות חינוך; אישור וסיוע בפתיחת מוסדות חינוך חילוניים ייעודיים.

שיוויון מגדרי – איסור קיום ארועים בהפרדה מגדרית במרחב הציבורי, דאגה לייצוג שיוויוני מגדרית בכל החברות והדירקטוריונים העירוניים. מימוש תכנון עירוני המשלב מבט מגדרי, וכן הטמעה של מחשבה מגדרית בתכנון מדיניות ותקציב יישובי. אכיפה וענישה מחמירה נגד משחיתי תמונות נשים.

תחבורה – קידום תחבורה ציבורית בשבת ובחגים וחיבור מטרופוליני לרשויות חילוניות אחרות. 

עסקים פתוחים בשבת ובחג – הגדלת מספר העסקים ואזורי המסחר הפועלים בשבת.

תרבות – ייזום ותמרוץ מוסדות  וארועי תרבות, קהילה ופנאי הפועלים בשבת, ותעדוף תקציבי לתרבות. 

מיסוד זוגיות – יצירת מסלול מסובסד למיסוד והכרה בזוגיות של זוגות חד מיניים, ושל זוגות שאינם רוצים או יכולים להינשא ברבנות. כל הגורמים הרשותיים יכירו ויכבדו את המסלול.

קבורה חילונית – יצירת פתרונות קבורה אזרחית והנגשתם לכלל הציבור החילוני בישוב.


צ'ק ליסט חילוני 

מהן הדרישות שלנו ממועמד.ת או רשימה שירצו את הקול החילוני?

ברשויות ליברליות, הדרישה הכי חשובה היא שהמועמד.ת לא יחתום על הסכמים עם סיעות המקושרות, במישרין או בעקיפין, לממשלה הנוכחית, ובהינתן רוב ליברלי במועצה, המועמד.ת יתחייב להקים קואליציה 100% ליברלית.

בכלל הרשויות, אלה הן ההתחייבויות הכלליות שאנו דורשים מהרשימות הליברליות:

  1. שמירת צביון חילוני-ליברלי ברשות
  2. הפסקה לאלתר של כל הפרדה מגדרית והדרת נשים במרחב הציבורי – בדגש על אירועים, פעילויות וחוגים במימון הרשות.
  3. תמיכה בקהילה הגאה המקומית.
  4. תיעדוף תקציבים והקצאת קרקעות ומבני ציבור, לפעילויות כלליות על פני דתיות, לטובת גנים, בתי ספר, מתנ"סים, מתקני ומפעלי תרבות, תנועות נוער.
  5. מניעת השפעת עמותות וגופי דת על המרחב הציבורי בשכונות חילוניות, ומניעת זליגה של מענים לציבור הדתי, לשכונות ואזורים חילוניים (לדוגמה – הקמת מקווה או פתיחת גן ממלכתי דתי, בשכונה חילונית).

חינוך ותרבות:

  1. מחויבות לתגבור לימודי דמוקרטיה, דו קיום ושוויון מגדרי.
  2. הוצאת כל עמותות ההדתה מהמערכת.
  3. מינוי מנהלים ומנהלות המחוייבים לערכים ליברליים, הכשרת מורות ומורים לחינוך ליברלי-דמוקרטי ותכניות העשרה חילוניות והומניסטיות של הרשות. ניסוח מכרזים להפעלת גנים וצהרונים כך שיכילו מחוייבות להקניית ערכים ליברליים.
  4. קידום מסגרות חינוכיות לציבור החילוני, ועידוד עיסוק במדע, תרבות וספורט, במסגרת החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי.
  5. פיתוח ועידוד יוזמות ייעודיות לציבור החילוני בתחומי התרבות והקהילה, כולל תמרוץ מוסדות תרבות לפתיחת שעריהם בשבת.

שירותים:

  1. הבטחת תחבורה ציבורית 24/7 – כולל לילות ושבת, וחיבור מטרופוליני לרשויות חילוניות אחרות.
  2. עידוד מסחר בשבת ופתיחת מרכולים, מסעדות ובתי מלון לא כשרים.
  3. הנפקת תעודות זוגיות לזוגות שאינם מעוניינים או אינם יכולים להתחתן ברבנות.
  4. קידום קבורה חילונית.

פעולות אקטיביות כנגד הדתה במרחב הציבורי:

  1. בלימת חב"ד והבטחה להימנע משיתוף פעולה איתה, כולל פעילות אקטיבית נגד מסיונריות דתית ושידול קטינים לחזרה לתשובה, ליד מוסדות חינוך ותנועות נוער.
  2. איסור כניסת עמותות דת למערכת החינוך הממלכתית, ומניעת הדתה בה.
  3. אכיפה של השתלטות גורמי דת על מקלטים ושטחים ציבוריים.
  4. הפסקת מימון עמותות דת וצמצום השקעה בשירותי דת למינימום. הגבלת עיסוקן  של המועצה הדתית ורבנות העיר למתן שירותי דת לתושבים המעוניינים בכך בלבד.
  5. ביטול חוק העזר העירוני – ככל שקיים – האוסר פתיחת בתי קפה ועינוג ציבורי ב-ט' באב.

חוגי בית

חוגי בית הם ה-מקום לפגוש מועמדים לראשות הרשות, להכיר את תפיסת עולמם, ולהפגין בפניהם נוכחות חילונית עירנית שיש להתחשב בה.
איך מבררים מי באמת מחוייב לאג'נדה החילונית? מי באמת יקיימו את ההבטחות שקל כל כך לפזר בתקופת קמפיין?
אם מדובר במי שכבר היו חברי מועצה, צריך לבדוק את העשייה, ההחלטות וההצבעות שלהם בקדנציה הקודמת, בנושאים שחשובים לציבור החילוני. הפרוטוקולים של ישיבות המועצה והוועדות מופיעים באתרי האינטרנט של הרשויות. 

אלה השאלות שיש לשאול מועמדים לראשות היישוב:

  1. האם סיכמת כבר או בכוונתך לסכם לפני הבחירות הסכם קואליציוני עם סיעות דתיות או חרדיות?
  2. בהנחה שיהיה רוב ליברלי במועצה, האם אתה מתחייב להקים קואליציה שתהיה 100% ליברלית?

שאלות למועמדים לראשות היישוב וגם לראשי סיעות במועצה:

  1. לאחרונה פורסם שכ-80% מההקצאות בערים החילוניות הן למטרות דתיות, כיצד תפעל כדי לשנות מציאות זו?
  2. כיצד אתה מתכוון להבטיח שאף תקציב עירוני לא יגיע לידי עמותות מיסיונריות, גרעינים תורניים וכל גורם שמנסה לשנות את צביון העיר?
  3. כיצד בכוונתך להבטיח חינוך חילוני, הומניסטי ודמוקרטי בעיר?
  4. כיצד תבטיח שעמותות מיסיונריות וגרעינים תורניים לא ייכנסו למערכת החינוך העירונית?
  5. מה בכוונתך לעשות כדי למנוע את הפעילות המיסיונרית הענפה של חב"ד ברחבי העיר, בעיקר מול ילדים ובני נוער?
  6. האם וכיצד בכוונתך להבטיח קיום אירועי תרבות עירוניים, מסחר ותחבורה ציבורית בשבת?
  7. איך בכוונתך לפעול נגד אירועים בהפרדה מגדרית, והשחתת מודעות עם נשים במרחב הציבורי?

איך לפעול?

השתכנעת להצטרף למאבק המוניציפלי? כך כדאי לפעול:

עבודה בצוות – הצטרפו לקבוצה קיימת או הקימו קבוצת עבודה ייעודית.
הפצה ברשתות החברתיות – כתבו והנכיחו את המאבק ביישוב שלכם ובכלל. שתפו מידע.
השתתפות בחוגי בית – הכינו טבלת חוגי בית של המועמדים והרשימות הליברליות, וחלקו ביניכם הגעה לכל אחד מהם.
הגדלת הכוח – וודאו שחברים, משפחה, קולגות והורים במסגרות השונות, יגיעו להצביע.
הצטרפו לקבוצות החזית החילונית בווטסאפ לקבלת עידכונים שוטפים (קבוצות שקטות).

הקו החם של הפורום החילוני עומד לרשותכם לכל שאלה.