עבודה עם מורים

למורים ישנה השפעה עצומה על תלמידיהם ועל הנעשה בין כותלי הכתה.
מתוך הכרה בערכם של המורים, ומתוך רצון להחזיר את החינוך הערכי לידיהם, הפורום החילוני נותן יד למורים המבקשים לעצור את ההדתה ולהבטיח אקלים חינוכי חילוני, ראוי וערכי בבתי הספר של החינוך הממלכתי.
להלן תוכניות שאנו מקדמים בתחום לקראת שנת הלימודים תשע"ח (2017-18):

קבוצת מורים סגורה בפייסבוק

הקמנו קבוצה סגורה למורים ואנשי חינוך "מורים למען חינוך חילוני" , בה יוכלו לנהל שיח פתוח, להעלות רעיונות שונים ולחשוב יחד על פתרונות מעשיים להוצאת גורמי הדתה שונים, בין היתר גופים חיצוניים הפועלים בכיתות הלימוד, המשפיעים על האקלים הבית ספרי.

הצעת תכניות לימוד וחומרי למידה לשימוש המורים

העשרה מתוך תכניות קיימות שיצאו מטעם משרד החינוך בעבר, כגון תכנית הלימודים בפילוסופיה לבית הספר היסודי. מדובר בתוכניות איכותיות העונות על ערכי היסוד של החשיבה החילונית ומסיבות שונות אינן זוכות לחשיפה מספקת בקרב מנהלים ומורים .

השתלמויות מורים

השתלמויות בהן תוצגנה דרכים לשילוב וליישום תפישת העולם החילונית במקצועות הלימוד השונים. במהלך השנה נפרסם פרטים לגבי מועדי ומיקומי ההשתלמויות.
מורים והנהלות המעוניינים בהרצאה או בהשתלמות חדר מורים בתחום מוזמנים ליצור איתנו קשר בכתובת hello@hiloni.org.il

פרוייקט ההעשרה של תכנית הלימודים החדשה במורשת

ערכה למורים המציעה מגוון מקורות וטקסטים אוניברסאליים המתייחסים לערכים המרכזיים המופיעים בתוכנית תרבות ישראל. אנו מבקשים להקנות לתלמידים את ההבנה שערכים כגון אהבת הבריות (וגם צדק, מנהיגות, מעורבות, תיקון עולם וכיבוד הורים ושאר הערכים הנשגבים שבתכנית הלימודים) אינם נחלתה של היהדות בלבד אלא משותפים לבני דתות נוספות ולאומים שונים.

אנו רואים במורים המלמדים במערכת החינוך הממלכתית שותפים לדרך.

יחד נתקדם לעבר חינוך חילוני, ישראלי, ערכי!