• בית
  • אפשר גם אחרת – רעיונות לפעילויות אלטרנטיביות

אפשר גם אחרת – רעיונות לפעילויות אלטרנטיביות

ריכוז מקורות מידע

זכויות הורים בחינוך – משה"ח –

" חלק מחופש הדת המוקנה להורים הוא מתן אפשרות לחנך את ילדיהם בהתאם לדת שהם מאמינים בה או להימנע מהקניית חינוך דתי."

חוזר מנכ"ל תשס"ב/4 

" "להורים אחריות על חינוך ילדיהם, ויש להם הזכות והחובה להיות שותפים בתהליך החינוכי המתרחש בבית הספר והמשפיע על חיי ילדיהם גם מחוצה לו."

הקשר בין ההורים לצוות החינוכי ומעורבות הורים

מתוך פורטל הורים באתר משרד החינוך: "שיתוף פעולה ודיאלוג מתמיד בין הצוות החינוכי להורים חשובים לקידום הילד ולהצלחתו. בדף זה תוכלו לקרוא על חשיבות הקשר בין ההורים לצוות החינוכי, המלצות להעמקת הקשר עם בית הספר ופירוט האפשרויות השונות למעורבות הורים בנעשה בבית הספר, בקביעת תוכנית הלימודים ועוד."בעמוד זה אנו מרכזים ומעדכנים באופן שוטף רעיונות לפעילויות אלטרנטיביות שנאספים מהרשת ומהשטח, מהורים פעילים שהבינו שגישה חיובית ואסרטיבית מצדם יכולה להביא לשינוי.

מוזמנים להשתמש ברעיונות המוצעים, לשחק ולשנות להתאמה מלאה לצרכי הכתה וכמובן לשתף אותנו – הן בשינויים והן ברעיונות חדשים. מוזמנים לשתף דרך hello@hiloni.org.il או ישירות למייל: hiloniorg1@gmail.com