• בית
  • ביקורי משפחות בשבתות בבסיסי צה"ל – מאבק משפטי

ביקורי משפחות בשבתות בבסיסי צה"ל – מאבק משפטי

 

חדו"ש והפורום החילוני משתפות פעולה בניסיון להחזיר את ביקורי המשפחות בשבתות בבסיסי צה"ל שבוטלו בשנים האחרונות.

פקודת מטכ"ל 33.0235 ביקור משפחות בבסיסי טירונים נעלמה, כלא היתה, מאתר צה"ל..

לתגובת הצבא לעתירה על פי חוק חופש המידע שהגשנו בספט' 2022 צורפה הפקודה העדכנית – פקודת מטכל ביקורי הורים עדכנית דצמ 2017

כחלק ממיצוי ההליכים לקראת הגשת עתירה בנושא, ביקשנו לקבל מידע מגוון שיסייע לנו בגיבוש העתירה.

המידע המבוקש לא התקבל, ולכן הוגשה עתירת חופש מידע כדי לאלץ את הגורמים הרשמיים למלא את תפקידם ולהנגיש לנו, לציבור, את המידע הדרוש.

לפני הגשת העתירה המנהלית לחופש מידע שלחנו תזכורת – תוכלו לקוראה כאן  tizkoret – 7.11.19

ובהמשך נשלחה עתירת חופש המידע, אותה תוכלו לקרוא כאן atira hofesh meda nov 2019

ב-17.11.19 נשלחה תשובת לשכת הרמטכ"ל לפנייתנו –  מענה_לפנייתך_מלשכת_הרמטכל_-_שגיא_אגמון

ב- 25.11.19 שודרה כתבה של אור הלר בחדשות 13 בנושא הקמת הוועדה בעקבות ריבוי תלונות: צה"ל יסדיר ביקורי הורים בבסיסים בשבתות

ב-13.2.20 נשלחה תזכורת נוספת בעניין הוועדה שהובטח להקים  tizkoret parents visits 6.2.2020

ב-4.6.2020 שלחנו תזכורת נוספת tizkoret 4.6.2020

ביולי התקבל המענה שלהלן bikurim 7.7.2020

ב-1.9.2020 נשלחה תגובתנו להודעת הצבא על סיום עבודת הוועדה וקביעת נוהל חדש, שהצבא מתעקש לשמור לעת עתה בסוד את דבר קיומו ונאחז לשם כך בתירוץ משבר הקורונה… tguva 1.9.2020 

בספטמבר 2022 הוגשה עתירה על פי חוק חופש המידע atira hofesh meda sep 2022

ב-30 בנובמבר 2022 נמסרה תגובת הצבא לעתירה על פי חוק חופש המידע bikurim – tguva nov 2022

לא נרפה עד שנקבל מענה ראוי

נמשיך לעדכן