• בית
  • הבלוג החילוני

הבלוג החילוני

הפרסומים האחרונים שלנו

לוח השנה להורים חילונים

המאבק בהדתה נמשך ועימו הצורך לשכלל ולהגדיל את מספר הכלים העומדים לרשותכם, ההורים. נפלה עליכם האחריות הכבדה להיות שומרי הסף של מערכת החינוך אליה אתם שולחים את ילדיכם; מערכת שלא מכירה בזהותכם החילונית כזהות מובחנת ומנסה, בדרכים שונות, לפגוע בזכותכם המוסרית והחוקית שלא להקנות חינוך דתי לילדיכם.