חב"ד ושאר מסיונרים – לא ליד הילדים!

(עדכון אחרון - דצמ' 22')

יש מה לעשות נגד שידול הקטינים!

בתל אביב כבר נעשה צעד בכיוון הנכון. בפברואר 2020 חידדה העירייה נהלים העוסקים בהצבת דוכני הסברה ודוכני תפילה בסמוך למוסדות חינוך בעיר.
זו עדיין רק התחלה. ההחלטה מוגבלת למאה מטר בלבד, והיא עוסקת רק בדוכנים, למרות שהמיסיונרים של חב"ד מגיעים לעתים גם בלי דוכן. זה לא מספיק, אבל זה צעד חשוב בכיוון הנכון, ואנחנו מקווים שעיריית תל אביב תשכיל להרחיב את האיסור, ושעיריות אחרות ילכו בעקבותיה ויאסרו על הפעילות המיסיונרית ושידול בני הנוער במרחב הציבורי.

אם גם אצלכם יש פעילות כזו סמוך לבתי ספר, בגני המשחקים ובקניונים, פנו לראשי הערים וחברי המועצה בישוב שלכם, ובקשו מהם להעביר החלטה דומה. לפחות.

החלטת עיריית תל אביב – צעד ראשון חשוב בכיוון הנכון.

לא קל להתמודד עם הפעילות של חב"ד, שמתמקדת בשידול קטינים ופעילות מיסיונרית במרחב הציבורי. אין כיום חוק האוסר על הפעילות הזו, אבל זה לא אומר שהיא לגיטימית, אלא רק מעיד על הכח הפוליטי העצום של החסידות המשיחית והאנטי-ציונית הזאת.
זו המציאות כרגע, ואנחנו מעורבים במהלכים לשינוי שלה, גם במישור הארצי וגם במישור המוניציפלי, כדי לתת להורים כלים להילחם בתופעת שידול הקטינים, הנעשית באופן מאורגן על ידי חב"ד, ולפעמים גם באופן פרטני על ידי רבני שכונות / בתי כנסת שכונתיים. אבל גם עד אז יש מה לעשות. כהורים, חשוב להיות מודעים לכך שהילדים חשופים לשידול דתי ולניסיונות להחזרה בתשובה במרחב הציבורי בכלל ובסביבת בית הספר במיוחד, וחשוב לגלות אחריות ולפעול נגד הפעילות הזו במסגרת החוק:

> פעולת מניעה: ככל הניתן – ההורים צריכים לשמור על ילדיהם ולא לאפשר להם להתקרב לאנשים זרים שמחלקים להם ממתקים, או תמורה אחרת, ובוודאי שלא להתפלל אתם, להניח תפילין או לחזור על מילים שהם דרושים מהם לומר.

להעלות את הנושא בפני הצוות החינוכי, הנהגת ההורים, מינהל החינוך העירוני, חברי המועצה וראש העירייה ולדרוש מהם להגן על הילדים, להרחיק את הפעילות המיסיונרית ממוסדות החינוך ולהגביל אותה ככל שניתן.

> לתעד בתמונות ובסרטונים מעשים של שידול קטינים במרחב הציבורי (ליד מוסד חינוכי, קניון, גן משחקים ועוד) ולחשוף את המעשים בפני הרשות המקומית והתקשורת. אפשר לעשות את זה גם דרכנו, כמובן. (אם צולמו קטינים יש לטשטש את פניהם בתמונה לפני העברתה).

> להתארגן ולקיים סיורים של הורים ליד שערי בתי הספר ובגנים ציבוריים המועדים לפורענות, להרחיק את המשדלים ולתעד כל מקרה של עימות איתם.

> הקמת דוכן דורשת רישיון מטעם הרשות המקומית, לכן בכל מקרה שהמשדלים מקימים דוכן פיזי יש לדרוש מהם רישיון, ואם הם לא מציגים רישיון כזה – צריך לפנות למוקד העירוני ולדרוש את סילוק הדוכן.
אם הציגו אישור כזה – חשוב לפנות לעירייה, להסביר את הבעייתיות ולברר מדוע אישרו את סוג הפעילות המתקיימת בדוכן.
בכל פניה לרשות המקומית מומלץ לצרף צילומים ותיעוד מדוייק של הפעילות, כולל מיקום מדויק וזמנים: יום ושעה.

ראו דוגמא לטופס בקשה להצבת דוכן בקישור זה.

>רשויות מקומיות מפעילות חוקי עזר שונים. חוק עזר בנושא רוכלות מגביל את הרוכלים מהצבת דוכנים והצגת מרכולתם בשטח ציבורי, תוך התייחסות ברורה לשטח הנמצא בקרבת מוסדות חינוך.

ראו דוגמא לחוק עזר עירוניחוק עזר קדימה-צורן:  "לא יעמיד רוכל, לא יניח, ולא ירשה למי שפועל מטעמו ולא יגרום להעמדה או להנחה של עגלה, דוכן, תבנית, מגש, חפצים או טובין בתחום של 100 מטרים מגן ילדים, מבית ספר,  ממגרש משחקים, מגינה או מגן או מפינת רחוב."

> בכל מקרה – אם המשדלים מחלקים ממתקים או מזון כלשהו – הם ככל הנראה עוברים על חוקי העזר המקומיים, המחייבים רשיונות מיוחדים של רוכלות ניידת ואישור מאגף התברואה. במקרה כזה יש לפנות מיד למוקד העירוני. כדאי מאוד לתעד חלוקה של ממתקים כדי לסייע למוקד העירוני לבצע את תפקידו.

> זכותו של כל הורה להזמין משטרה אם הוא חש שנעשתה פניה לא הולמת או מטרידה אל ילדו הקטין על ידי אדם זר.

חוק האפוטרופסות חד-משמעי בנושא:

מעמד ההורים

14.   ההורים הם האפוטרופסים הטבעיים של ילדיהם הקטינים.

תפקידי ההורים

15.   אפוטרופסות ההורים כוללת את החובה והזכות לדאוג לצרכי הקטין, לרבות חינוכו, לימודיו, הכשרתו לעבודה ולמשלח-יד ועבודתו, וכן שמירת נכסיו, ניהולם ופיתוחם; וצמודה לה הרשות להחזיק בקטין ולקבוע את מקום מגוריו, והסמכות לייצגו.

חובת ציות הקטין

16.   הקטין חייב, תוך כיבוד אב ואם, לציית להוריו בכל ענין הנתון לאפוטרופסותם.

קנה מידה לחובת ההורים

17.   באפוטרופסותם לקטין חייבים ההורים לנהוג לטובת הקטין כדרך שהורים מסורים היו נוהגים בנסיבות הענין.

> ידוע לנו על מקרים בהם המשדלים הציעו לנערים אלכוהול בתמורה להצטרפות לקידוש או לתפילה. מדובר בעבירה פלילית המחייבת תלונה במשטרה שכן החוק אוסר על שידול קטין לצרוך אלכוהול.

חוק העונשין

איסור מכירת משקאות משכרים לקטין (תיקון מס' 27) תש"ן-1990 (תיקון מס' 107) תש"ע-2010

193א. (א) המעודד או משדל קטין לשתות משקה משכר, דינו – מאסר שלושה חדשים.  

(תיקון מס' 79) תשס"ד-2004 (תיקון מס' 107) תש"ע-2010

          (א1) המוכר משקה משכר לקטין, דינו – מאסר שישה חודשים.

 (תיקון מס' 107) תש"ע-2010

          (א2) המספק משקה משכר לקטין או הרוכש משקה משכר בעבור קטין, במקום ציבורי, שלא הנוכחות האחראי על הקטין ובהסכמתו או שלא בחוג משפחתו, דינו – מאסר שישה חודשים; בסעיף קטן זה, "אחראי על קטין" – הורה, הורה חורג, אפוטרופוס, או מי שהקטין נתון במשמורתו או בהשגחתו, לפי דין או לפי הסכמה של הורהו, הורהו החורג או אפוטרופסו.

עוד בחוק העונשין

איסור מכירת כרטיסי הגרלה והימורים לקטינים (תיקון מס' 95) תשס"ח-2007

231א. (א) המציע, מוכר או מפיץ כרטיסים או כל דבר אחר, הבאים להעיד על זכות להשתתף בהגרלה או בהימור שלעריכתם ניתן היתר לפי סעיף 231(א) (בסעיף זה – כרטיסים), לקטין, דינו – מאסר שישה חודשים.

          (ב)  המציע, מוכר או מפיץ כרטיסים רשאי לדרוש מאדם המבקש לקנות או לקבל כרטיסים שיציג לו תעודה שבה ניתן לוודא את גילו.


חוק העונשין עוסק גם באיסור שידול להמרת דת של קטין ללא הסכמת הוריו, אך לצערנו אינו מכיר עדיין במסיונריות יהודית כשידול להמרת דת.

המרת דתו של קטין [א/88א] [תשכ"ה]

368. (א)  העורך טקס המרת דתו של קטין או עושה פעולה אחרת המביאה לידי המרת דתו של קטין, בניגוד להוראות סעיף 13א לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, דינו – מאסר ששה חדשים.

           (ב)  המשדל קטין, בפניה ישירה אליו, להמיר דתו, דינו – מאסר ששה חדשים.

על שולחן הכנסת הונחו במהלך השנים הצעות לתיקון החוק כך שיאפשר הכרה בהחזרה בתשובה כפעולה בלתי חוקית, אך עד היום לא התקבל תיקון כזה.


וכמורים.ות – קחו דוגמא מהמורה בתיכון אליאנס שיצאה להגן על תלמידיה והתעמתה עם איש חב"ד שהגיע לסביבת בית הספר לפעילותו המסיונרית.

אם כך, המאבק לא קל, אבל יש מה לעשות. שתפו את ההמלצות שלנו, ספרו לנו על הצלחות וכמו תמיד – אנחנו כאן כדי לעזור.


לתשומת לבכם: המסרים של חב"ד מועברים בדרכים שונות לילדים הרכים. בין היתר באמצעות סדרת ההצגות שלומי וסתם – המלאה במסרים אמוניים. הישמרו ממנה!


קראו עוד: חב"ד – מה הם באמת אומרים?

ואלה המלצותינו לפעולה: מעורבות גופים חיצוניים בחינוך – מידע והנחיה להורים