• בית
 • הבלוג החילוני
 • לקראת בחירות 2019 – שאלות שהפנינו לראשי מפלגות לקראת בחירות – ותשובות שקיבלנו

לקראת בחירות 2019 – שאלות שהפנינו לראשי מפלגות לקראת בחירות – ותשובות שקיבלנו

במהלך חודש מרץ פנינו לכמה ראשי מפלגות בבקשה לשמוע את עמדתם בנושאים חשובים לנו. וזו פנייתנו:

הפורום החילוני הינה עמותה רשומה שנושאת את דגל המאבק בהדתה המתרחשת במערכת החינוך הממלכתית ובצבא. לקראת הבחירות הקרבות, היינו מעוניינים ללמוד על עמדותיך בנושאי הליבה שבה אנו עוסקים. נודה לך אם תענה בקצרה על השאלות הבאות:
1. במידה ותוזמן לשבת בקואליציה, האם אתה מתכוון לדרוש את תפקיד שר החינוך בין שני התיקים הראשונים שתדרוש למפלגתך?
2. האם אתה מכיר בכך שמערכת החינוך הממלכתי עוברת בשנים האחרונות תהליך הדתה? אם כן, האם בכוונתך לפעול לעצירת התהליך וכיצד?
3. האם אתה מכיר בזכותם של הורים חילוניים לשלוח את ילדיהם למערכת חינוך נטולת חינוך דתי?
4. האם אתה מכיר בכך שבשנים האחרונות, בצד הגידול בלימודי היהדות, יש ירידה משמעותית במערכת החינוך הממלכתי בלימוד מקצועות הומניסטיים כלליים (היסטוריה כללית, ספרות כללית, פילוסופיה ואמנויות)? אם כן, האם תפעל לתגבור לימוד מקצועות אלו?
5. מהי עמדתך לגבי כניסת עמותות דתיות להוראת נושאי זהות וערכים בבתי ספר ממלכתיים?
6. האם אתה מכיר בכך שהצבא עובר בשנים האחרונות תהליך הדתה? אם כן, האם בכוונתך לפעול לעצירת התהליך וכיצד?
7. האם אתה מכיר בזכותם של חיילים חילוניים להעביר את שירותם הצבאי תוך שהם שומרים על תפיסת עולמם החילונית, ללא מגע עם כוהני דת ותוך פגיעה מינימלית בזכותם לקיים אורח חיים חילוני?
8. האם אתה מכיר בזכותן של חיילות לקבל יחס שווה לזה המקבלים חיילים ממין זכר, ללא שזכויותיהן תפגענה כתוצאה מדרישות דתיות?

עד כה נענו לפנייתנו המפלגות הבאות:

תשובות מפלגת העבודה – אבי גבאי:

 1. במידה ותוזמן לשבת בקואליציה, האם אתה מתכוון לדרוש את תפקיד שר החינוך בין שני התיקים הראשונים שתדרוש למפלגתך?

חלוקת דמיונית של תיקים טרם התבררו תוצאות הבחירות ויחסי הכוחות הפוליטיים חסרת משמעות ואינה מעידה על סדר עדיפויות. יחד עם זאת חשוב להדגיש שתיק החינוך הוא בהחלט אחד התיקים החשובים והמשפיעים ביותר בממשלה, וכמובן שלמפלגת העבודה עניין רב להחזיק בו משום שיש לנו תפיסת עולם מגובשת ומקיפה בנושא זה כפי שיוסבר בהרחבה.

תפיסת עולמנו גורסת שחינוך והשכלה הם הכלים המרכזיים בחברה המודרנית למימוש עצמי, להקניית מיומנויות חיים, להנחלת ערכים לאומיים ואוניברסליים. החינוך הוא אבן היסוד ביצירת ערכים תרבותיים מלכדים, שיהוו מכנה משותף לכלל אזרחי המדינה. האזרחים שלנו הם המשאב הכי יקר שלנו – וההשקעה בהם באמצעות חינוך והשכלה ברמה גבוהה, היא המפתח להצלחה הכלכלית והתרבותית של המדינה. חינוך ציבורי והשכלה נגישה המבטיחים שוויון הזדמנויות הם האמצעי המרכזי לניידות חברתית ולצמצום פערים. מכל הסיבות הללו, שיפור רמת החינוך בישראל היא יעד לאומי ראשון במעלה, המחייב השקעה של משאבים ומאמצים משמעותיים.

התחייבותה המרכזית של מפלגת העבודה היא הנהגת חינוך ממלכתי לגילאי 0-3 באחריות משרד החינוך. מערכת החינוך בישראל משאירה את הפעוטות בגילאי 0-3 מחוץ למעגל החינוך הממלכתי, והופכת את החינוך בגיל הרך לנטל כלכלי על משפחות רבות. הגיע הזמן שמדינת ישראל תיקח אחריות מלאה על החינוך בגיל הרך, תפעיל ותפקח עליו באמצעות משרד החינוך, ובכך תאפשר גם חינוך איכותי מגיל 0 וגם הזדמנות למשפחות צעירות להצליח.

בנוסף, מפלגת העבודה תפעל בתוך הממשלה להשגת היעדים הבאים:

 • הפסקת פעילותן של עמותות פרטיות המקדמות הדתה במערכת החינוך הממלכתית.
 • יישום הוראות החוק בעניין לימודי הליבה במוסדות החינוך וחיזוק מערך הפיקוח של משרד החינוך, תוך התחשבות במאפיינים הפדגוגיים הייחודיים של זרמי החינוך השונים.
 • הרחבת תכניות הלימודים הטכנולוגיים בבתי הספר השונים תוך שימת דגש על אוריינות מדעית והתאמת החינוך הטכנולוגי למאה ה-21, פיתוח תכניות לימודים במקצועות טכנולוגיים ויצירת מסלולים משלבים בין לימודים טכנולוגיים-מקצועיים ולימודים עיוניים.
 • הרחבת סל התרבות לתלמיד תוך שימת דגש על יצירת מכנה תרבותי משותף לכל תלמידי ישראל, חינוך להכרת הארץ וחינוך לסובלנות ולדרך ארץ.
 • שימור וחיזוק העדיפות של החינוך הממלכתי בהקצאת תקציבים ממלכתיים ומוניציפאליים.
 • מתן סמכויות למורים ועובדי ההוראה, תוך גיבוש תכנית רב שנתית לשיפור בתנאי העסקתם.
 • ביטול העסקת מורי קבלן וקליטת מורים בתקני קבע במערכת החינוך הציבורית.
 • הפחתה הדרגתית ורב שנתית במספר התלמידים בכיתה, תוך חתירה ליעד של 25 תלמידים בכיתה.
 • הקטנה הדרגתית של נטל התשלומים המושת על הורי התלמידים, בין השאר באמצעות אכיפה יעילה של תקרות התשלומים וקידום תכניות להשכרת ספרי לימוד ולהעברת ספרי לימוד לסביבה מקוונת.
 • קידום לימודי החינוך הפיננסי ויישום ההתחייבויות הממשלתיות בנושא זה.
 1. האם אתה מכיר בכך שמערכת החינוך הממלכתי עוברת בשנים האחרונות תהליך הדתה? אם כן, האם בכוונתך לפעול לעצירת התהליך וכיצד?

תחת ידיו של שר החינוך נפתלי בנט, תהליך ההדתה במערכת החינוך התגבר באופן משמעותי. מפלגת העבודה מתנגדת להדתה במערכת החינוך, ופועלת לחיזוק החינוך הציבורי. אנו מאמינים שכל הקניית הערכים במערכת החינוך, בין אם בנושא ציונות, זהות יהודית, אזרחות, וערכי שוויון וצדק צריכים להיות מוטמעים במערכת החינוך באמצעות המורים וסגל ההוראה בבתי הספר. אנחנו מתנגדים לכניסה של עמותות חיצוניות שמקדמות הדתה בבתי הספר, ונפעל להוציאן, מתוך רצון מחד לחזק את מערכת החינוך הציבורי על-פני עמותות פרטיות ומשום שאנו לא רוצים השפעה זרה של גופים חיצוניים על החינוך הערכי של ילדינו.

זהות יהודית, ציונות אהבת הארץ והמולדת, התנדבות, מנהיגות, צדק ושוויון, הם כולם ערכים חשובים, וחשוב שיילמדו בבתי הספר. אין שום בעיה שתלמידים ילמדו דף גמרא לצד טקסטים מכוננים מהעולם ההומניסטי. כל עוד זה נעשה על ידי מערכת החינוך הציבורית, ולא בעזרת ארגונים חיצוניים החודרים למערכת ומביאים את האג'נדה שלהם.

 1. האם אתה מכיר בזכותם של הורים חילוניים לשלוח את ילדיהם למערכת חינוך נטולת חינוך דתי?

ממשלה בראשות מפלגת העבודה תפעל ליישם יישום הוראות החוק בעניין לימודי הליבה במוסדות החינוך וחיזוק מערך הפיקוח של משרד החינוך, תוך התחשבות במשפחות ובמאפיינים הפדגוגיים הייחודיים של זרמי החינוך השונים.

 1. האם אתה מכיר בכך שבשנים האחרונות, בצד הגידול בלימודי היהדות, יש ירידה משמעותית במערכת החינוך הממלכתי בלימוד מקצועות הומניסטיים כלליים (היסטוריה כללית, ספרות כללית, פילוסופיה ואמנויות)? אם כן, האם תפעל לתגבור לימוד מקצועות אלו?

מפלגת העבודה רואה בלימודי מקצועות הרוח ערך שערכו אינו יסולא בפז, ומתכננת לפעול לגיבוש תכנית רב שנתית בשיתוף ראשי המוסדות להשכלה גבוהה לקידום מדעי הרוח והאומנויות תוך יצירת מרכזי השמה ותעסוקה ייעודיים לבוגרי החוגים הרלוונטיים.

 1. מהי עמדתך לגבי כניסת עמותות דתיות להוראת נושאי זהות וערכים בבתי ספר ממלכתיים?

כנאמר לעיל, מפלגת העבודה לא תתיר לעמותות חיצוניות להיכנס לבתי הספר על מנת להעביר תכנים חינוכיים, בין אם הם מדובר בעמותות בעלות אוריינטציה דתית, פוליטית, או אחרת. האחריות הבלעדית על חינוך התלמידים והעברת תכנים הם המורים וסגל בית הספר.

 1. האם אתה מכיר בכך שהצבא עובר בשנים האחרונות תהליך הדתה? אם כן, האם בכוונתך לפעול לעצירת התהליך וכיצד?

בשנים האחרונות חל שינוי זוחל מדאיג בסמכויותיהם של הרבנים הצבאיים. במספר הזדמנויות ראינו כיצד רבנים מערבבים לחימה עם פרקטיות דתיות, פועלים לחזרה בתשובה או כופים סטנדרטים דתיים על חיילים חילונים.  נפעל ליצירת חיץ ברור בין תפקידה של הרבנות הראשית ככתובת לציבור הדתי וכגורם שאמון על שמירת הצביון היהודי הבסיסי, לבין זכותם המלאה של חיילות וחיילים לשמור על אורחות חייהם החילוניים גם בצבא.

 1. האם אתה מכיר בזכותם של חיילים חילוניים להעביר את שירותם הצבאי תוך שהם שומרים על תפיסת עולמם החילונית, ללא מגע עם כוהני דת ותוך פגיעה מינימלית בזכותם לקיים אורח חיים חילוני?

בהחלט כן. יש לכבד חיילות וחיילים חילוניים שאינם מעוניינים להשתתף בטקסים דתיים או לקיים פרקטיקות דתיות במהלך הצבאי מבלי להפעיל עליהם לחץ מכל סוג.

 1. האם אתה מכיר בזכותן של חיילות לקבל יחס שווה לזה המקבלים חיילים ממין זכר, ללא שזכויותיהן תפגענה כתוצאה מדרישות דתיות?

השוויון בין נשים וגברים הוא ערך יסוד חיוני בדמוקרטיה. יסוד השוויון חייב להיות מעוגן בחקיקה וזו חייבת להיות מלווה במדיניות שתביא להשוואת זכויות, הזדמנויות ומשאבים בכל תחומי החיים. השתתפות שוויונית של נשים וגברים  בתהליכי קבלת החלטות ובהוצאתן אל הפועל היא קודם כל חובה ערכית, ולצד זאת בעלת ערך חברתי וכלכלי עצום למדינת ישראל.

מפלגת העבודה מתחייבת לפעול למניעת כל סממן של הדרת נשים במרחב הציבורי בישראל, בהתאם להוראות החוק ופסיקת בית המשפט העליון. המפלגה חותרת לקידום ייצוגן של נשים ברשויות השלטון והציבור על כל אגפיהן, זרועותיהן ופעילויותיהן, תוך חתירה לייצוג שוויוני, לרבות באמצעות חקיקה, קביעת מדיניות מחייבת והגדרת יעדים שנתיים מחייבים.

בנוסף, המפלגה מחויבות לתקצוב ויישום איכותי של תכנית ממשלתית רב שנתית המשותפת לגורמי חוק, אכיפה, רווחה וחינוך, למניעת אלימות משפחתית, אלימות נגד נשים ופגיעה מינית. התכנית תכלול החמרת ענישה, הגברת האכיפה, הגדלת הסיוע לארגוני החברה האזרחית הפועלים בתחום.

 

תשובות מפלגת מרצ – תמר זנדברג:

 1. במידה ותוזמני לשבת בקואליציה, האם את מתכוונת לדרוש את תפקיד שר החינוך בין שני התיקים הראשונים שתדרשי למפלגתך?

כן. כפי שהצהירה מתחילת מערכת הבחירות, יו״ר מרצ תדרוש את תיק החינוך בכניסת מרצ לממשלה.

 1. האם את מכירה בכך שמערכת החינוך הממלכתי עוברת בשנים האחרונות תהליך הדתה? אם כן, האם בכוונתך לפעול לעצירת התהליך וכיצד?

בהחלט. בשנים האחרונות אנו עדים לתהליך הולך וגובר של עיצוב מחדש של המרחב הציבורי המשותף בישראל ברוח ערכיה ותפיסת עולמה של הציונות הדתית והיהדות האורתודוכסית. למרות שמרבית אזרחי ישראל מזהים את עצמם כחילונים או כמשתייכים לזרמים אחרים, המרחב הציבורי נכבש על-ידי תכנים, סמלים ומנהגים דתיים אורתודוקסיים. התופעה שזכתה לכינוי "הדתה" בולטת בצה"ל, בבתי הספר, בבתי החולים, ובמרחבים נוספים שהפכו לזירה של כפייה דתית והטפה אידאולוגית.

מרצ תפעל לקידום הנושאים הבאים:

 • בלימת תהליכי ההדתה בחברה הישראלית, ובמיוחד במערכת החינוך ובצה״ל, על מנת שכל הישראלים – דתיים וחילונים, יהודים וערבים – יוכלו לחוש בבית במרחב הציבורי.  
 • הנחלת הערכים ההומניים של המורשת היהודית ושל התרבות האנושית הכללית במערכת החינוך הממלכתית תוך הצגת העושר הרוחני של המורשת היהודית מתוך גישה פלורליסטית והימנעות מכל הטפה דתית או כפייה של ביטויים פולחניים.
 • הפסקה מוחלטת של הפרטת החינוך הערכי במערכת הממלכתית, ובכלל זה הוצאת בנות השירות הלאומי וכלל העמותות המספקות שירותי חינוך ערכי-רעיוני והחזרת השליטה על החינוך לערכים לידי אנשי החינוך שהוכשרו לכך ולידי הקהילה ששולחת את בנותיה ובניה אל בתי הספר הממלכתיים.
 • חיזוק והגברת התמיכה בארגונים ובבתי מדרש העוסקים בהתחדשות יהודית ובלימוד מקורות יהודיים וישראליים והמחויבים להשקפת עולם הומניסטית, פלורליסטית ודמוקרטית. טיפוח רגשי כבוד לבני דתות אחרות ולמקומותיהם המקודשים ועידוד דיאלוג והבנה בין-דתית בין בני כל הדתות בישראל.
 • פעילות נחרצת נגד הסתה גזענית ולאומנית של מחנכים ורבנים והגברת האכיפה נגד עברייני "תג מחיר" הפוגעים בכנסיות ובמסגדים.
 • ביטול ההגבלות מטעמי דת על חופש המחקר בתחומי הארכיאולוגיה והאנתרופולוגיה.
 1. האם את מכירה בזכותם של הורים חילוניים לשלוח את ילדיהם למערכת חינוך נטולת חינוך דתי?

בהחלט.

 1. האם את מכירה בכך שבשנים האחרונות, בצד הגידול בלימודי היהדות, יש ירידה משמעותית במערכת החינוך הממלכתי בלימוד מקצועות הומניסטיים כלליים (היסטוריה כללית, ספרות כללית, פילוסופיה ואמנויות)? אם כן, האם תפעלי לתגבור לימוד מקצועות אלו?

בהחלט.

 1. מהי עמדתך לגבי כניסת עמותות דתיות להוראת נושאי זהות וערכים בבתי ספר ממלכתיים?

מאמינה שהתייחסתי בתשובה לשאלה-2, אם משהו יחסר אשמח להרחיב.

 1. האם את מכירה בכך שהצבא עובר בשנים האחרונות תהליך הדתה? אם כן, האם בכוונתך לפעול לעצירת התהליך וכיצד?

כן. עיצוב השיח מחדש באופן שמתנגד חד משמעית לקוד לבוש צנוע עבור נשים, ולהפניית גב של חיילים בפני חיילות. שינוי סדר העדיפות הצה״לי החדש לפיו הרב בבסיס הוא שקובע מה נאכל, מה נלבש וכיצד ננהג אחד עם שניה, בשביל זה יש נהלים ברורים שמאפשרים שילוב ושיהיה ראוי, גם לדתיים וגם לחילונים ומכבד לנשים.

 1. האם את מכירה בזכותם של חיילים חילוניים להעביר את שירותם הצבאי תוך שהם שומרים על תפיסת עולמם החילונית, ללא מגע עם כוהני דת ותוך פגיעה מינימלית בזכותם לקיים אורח חיים חילוני?

בהחלט כן.

 1. האם את מכירה בזכותן של חיילות לקבל יחס שווה לזה המקבלים חיילים ממין זכר, ללא שזכויותיהן תפגענה כתוצאה מדרישות דתיות?

בהחלט כן. לא נאפשר תהליכים לפיהם נשים מודרות מחדש מצה״ל לאחר שנים של התקדמות לעבר שוויון.

 

תשובת רשימת כחול לבן – בני גנץ:

כחול לבן תעמיד בראש סדר העדיפויות את שוויון ההזדמנויות במערכת החינוך וכן את נושא הערכים המתונים והמכבדים בחברה הישראלית.

נתנגד לכל התערבות חיצונית שאינה תואמת את צביון בית הספר ואופי תכנית הלימודים שבו. אנו מאמינים כי זכותה של כל קהילה וציבור להביא לידי ביטוי, במסגרת מערכת החינוך, את אמונתה ותפיסת עולמה, זאת בהתאם לתכנית הלימודים הארצית. אנו נמנע התערבות לא ראויה בתכנים מכל סוג שהוא, תוך שמירה על סמכותם של מנהלי בתי הספר לבחור את תכני ההעשרה.