חב"ד – מה הם באמת אומרים?

את מי אנחנו מכניסים לבתי הספר שלנו?
את מי מזמין צה"ל לבסיסים לערוך בהם סדר פסח / קריאת מגילה ועוד מיני פולחני דת שהנוכחות בהם נכפית על החיילים והחיילות החילוניים?
הרב יוסי / שמעון / מושקה לא מגיע כאיש פרטי. הוא מגיע כנציג של ארגון.

ארגון אנטי ציוני.
ארגון שמצהיר שהציונות והשלטון הדמוקרטי במדינה הם "תאונה" שתתוקן כאשר יגיע המשיח.
ארגון שדוגל במדינת הלכה.
ארגון שמפריד בין גברים ונשים.
ארגון שמתייחס אל חילונים כאל אנשים שצריך לתקן אותם.

ארגון שמעוניין להחזיר את ילדינו בתשובה.

ואת כל הדברים החשוכים הללו אומר הארגון עצמו - כפי שתראו בקישורים שלהלן.

אין מקום לאנשי הארגון הזה במוסדות החינוך הממלכתיים וגם לא בצבא ההגנה לישראל.


אם הנהלת המוסד החינוכי מבקשת להכניס איש חב"ד למוסד – חשוב שתפעלו

ובכל מקרה – הציבו תנאי סף ברור ונחרץ הדורש שמפעילים חיצוניים (ארגונים ומנחים בפועל) יהיו כאלה שמתאימים בהשקפת עולמם ובאורח חייהם לחינוך הממלכתי.

ואם אתם חיילים וחיילות שנתקלים בתופעה הזאת – חשוב שתכירו את הזכותון שלנו ותפנו אלינו להתייעצות.


חב"ד והציונות – הפכים גמורים 

מהאתר הרשמי של חב"ד עולה כי חב"ד התנגדה לציונות כבר מראשית דרכה.

"יסודותיה של תנועת חב"ד הם התורה, השולחן ערוך ותורת החסידות המבוססת על הקבלה.

הוגי הציונות, ברוח הרצל, חרתו על דגלם יהדות שונה.

מן הטעם הזה רוב מנין ובנין של היהדות הדתית התנגד להמצאת הציונות החדשה ושל הכוונה לכונן מדינה שתהיה ככל העמים, בניגוד לרוח ישראל סבא ובניגוד לאפיון שקבעה התורה לעם ישראל
"עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב"."

כשקמה המדינה, לא היתה להם ברירה והם הכירו בה. אבל שימו לב מה הם כותבים:

"אין להסיק מכל האמור כי כיום חב"ד תומכת בגישת הציונות שחרתה על דגלה להיות עם ככל העמים ולא על יסודות התורה. עמדתה של תנועת חב"ד כי הבסיס הקונסטנציוני של המדינה חייבת להיות תורת ישראל וההלכה היהודית.
ה"ציונות" – כמונח המקובל בתודעת הציבור הרחב – קבעה כלל מנוגד לאמור, ועל פיו הכנסת יכולה לחוקק חוקים העומדים בסתירה להלכה. לא ניתן לצפות, כמובן, ממי שמסר את נפשו למען החזקת היהדות בדרך התורה והחסידות, מאחורי מסך הברזל, שיסבור אחרת. יהודים מסרו את נפשם ונעקדו על עקרונות אלה, בכל ימיה של ההיסטוריה היהודית."

חב"ד וערכים

בואו נראה מה אומרים בחב"ד בנושא שוויון

"יש עקרונות חזקים יותר מעקרון השוויון, וכאשר פרט או קבוצה מבקשים לפגוע בהם – מכופפים את עקרון השוויון ומאלצים את החריגים ללכת בתלם."

ומהם אותם עקרונות? כמובן שאלו עקרונות הלכתיים אורתודוקסיים לא שוויוניים ולא דמוקרטיים!

שימו לב מה אומרים בחב"ד – היהודים נעלים יותר מהאחרים. הגבר נעלה יותר מאשתו. יופי של ערכים!

"אותה תורה שמדברת על אהבת הגר, קובעת גם את החובות המוטלות עליו ומצווה להענישו אם יחרוג מהן. אותה דת-ישראל שמחנכת לאהבת כל אדם, מציבה את הגבולות וקווי-ההבדלה בין ישראל לעמים. אותה יהדות שמצווה על בעל לכבד את אשתו יותר מגופו, גם מגדירה בבירור את חלוקת התפקידים בין גברים לנשים."

ואם אני חושב אחרת מהחב"דניקים?

"בתחומי האמונות והדעות הדברים חדים הרבה יותר.
לא זו בלבד שאין זכות לכל אדם לדגול בכל אמונה והשקפה הנראית לו, אלא בתורה נקבעו עונשים חמורים ביותר לעובדי עבודה- זרה, למסיתים ולמחטיאי הרבים. אין שום 'שוויון'. להפך, יש אמונות ודעות נכונות, ויש אמונות ודעות פסולות, שיש להילחם בהן ולשרשן. אין 'חופש ביטוי' בנושאים כאלה. להפך, חובה להגביל בכל הכוח את הפצתן של דעות פסולות, שחותרות תחת אושיות האמונה היהודית."

עונשו של קורח, שלא השלים עם מעמדם המיוחד של משה ואהרון, מלמד את כולנו, כי בשם השוויון אפשר להגיע גם לשאול תחתית. כשם שצריך להילחם בעד השוויון, בתחומים הנכונים, כך צריך להילחם נגדו, במקום שהוא פורץ את גבולותיו."

חב"ד ודמוקרטיה

חב"ד לא ממש מאמינים בדמוקרטיה הם משתמשים בה לצרכיהם, ומעוניינים בשיטת שלטון אחרת:

" אולם יש שיטה שלטונית טובה יותר – שלטון המשיח. זו מאחדת את כל היתרונות שיש בכל השיטות האחרות. היא הביטוי המלא של רצון העם, כי מי אינו רוצה משיח. אין בה מחלוקות ופילוגים, שכן המשיח יאחד את העם היהודי כולו. לא יהיו בה הססנות, סחבת ובלבול, כי דברו של המלך המשיח יהיה ברור, חזק ומוחלט. ומובן שלא יהיו בה הצדדים השליליים של דיכוי ועריצות.

ואכן, הגענו לשלב שבו צפויים 'חילופי השלטון' הללו. העם הגיע לתסכול עצום מהמצב הקיים. יש אומרים שצריך 'לשנות את העם'. יש מחפשים 'איש חזק'. כל אלה אומרים, בעצם, שהם רוצים משיח. העם היום רוצה משיח, גם אם הוא אינו יודע לומר את המלה המפורשת."

ולמי שלא מאמין, שיקרא מה צריכה להיות החוקה במדינת ישראל:

"לנו, היהודים, יש חוקה, המייצגת את ערכי-היסוד שלנו. זו התורה.
היא מגדירה את מושגי הטוב והרע, המותר והאסור, הצדק והיושר

העובדה שמפלגות דתיות וחרדיות נוהגות להעביר רבות מההחלטות החשובות להכרעת הרבנים וגדולי התורה, אף היא דמוקרטית לחלוטין."

חב"ד והחילונים

מה אומרים החב"דניקים על החילונים?

  • "המתיחות על רקע דתי מתוארת כמלחמה בין שתי תרבויות – תרבות דתית מול תרבות חילונית. העמדה זו של הדברים יוצרת רושם שזו מלחמה בין שווים – כביכול מדובר בשני צדדים לגיטימיים. אך האמת שונה לגמרי.
  • יש קושי מסויים לומר אמת זו בגלוי. עלול לנדוף ממנה ריח של התנשאות וביטול הזולת. אבל גם אם האמת כואבת וצורבת, אין היא חדלה מלהיות אמת. הנביא ירמיה ביטא אמת זו בפסוק קצר: "אותי עזבו, מקור מים חיים, לחצוב להם בארות, בארות נשברים אשר לא יכילו המים". לא שתי תרבויות לפנינו, אלא "מקור מים חיים" מול "בארות נשברים".
  • מה שמכונה בעולם של ימינו 'תרבות', אינו אלא סוג מסויים של בידור ובילוי. מין שעשוע, שמטרתו לפרוק מתחים ולגרום הנאה מסויימת. יש 'תרבות מזון', יש 'תרבות פנאי', ויש 'תרבות' בצורת מוסיקה וספרות. בדרך כלל גם אין בדברים הללו מסר ערכי, ומחברי היצירות אף טוענים שאין צורך לחפש ביצירותיהם מסרים כלשהם, אלא אמנות ויצירה בלבד.
  • לעומת זאת, התרבות היהודית היא אמונה, דרך-חיים, השקפת-עולם ומערכת ערכים. כל-כולה ההפך מבידור ומבילוי. התרבות היהודית היא תביעה אחת מתמשכת מהאדם. התפילה היא מאמץ נפשי, לימוד התורה הוא מאמץ שכלי, ערכי היהדות מחייבים מאמץ של התגברות על יצרים ועל נטיות טבעיות.
  • זה הזמן לקבוע עוד שיעורי תורה, להגביר את תכיפות ההשתתפות בהם, ולשאוב כוחות.
    ואל תשכחו, זוהי התרבות היהודית, ואין בלתה.

אבל הרב יוסי / שמעון / מושקה כל-כך נחמד

נכון – יוסי / שמעון / מושקה הוא (לרוב) איש נחמד.

האם כל איש נחמד רשאי להיכנס ולשוחח עם הילדים שלנו ולהטיף להם?

הרב יוסי / שמעון / מושקה לא מגיע כאיש פרטי. הוא מגיע כנציג של ארגון.

ארגון אנטי ציוני.
ארגון שמצהיר שהציונות והשלטון הדמוקרטי במדינה הם "תאונה" שתתוקן כאשר יגיע המשיח.
ארגון שדוגל במדינת הלכה.
ארגון שמפריד בין גברים ונשים.
ארגון שמתייחס אל חילונים כאל אנשים שצריך לתקן אותם.

ארגון שמעוניין להחזיר את ילדינו בתשובה.

אין מקום לאנשי הארגון הזה במוסדות החינוך הממלכתיים וגם לא בצבא

הנה דוגמא אחת מיני רבות: חב"ד בבית הספר

 

קראו גם: חב"ד ושאר מסיונרים – לא ליד הילדים!

ואלה המלצותינו לפעולה: מעורבות גופים חיצוניים בחינוך – מידע והנחיה להורים