קול קורא לכם, ההורים! מבצע בדיקת הספרים החל!

קול קורא – בדיקת ספרי לימוד – יסודי וחט"ב: אנו יוצאים במבצע נוסף למיפוי חומרי הלימוד בהם נעשה שימוש בבתי הספר הממלכתיים היסודיים [א-ו] וחטיבות הביניים [ז-ט]. המיפוי יתרכז הפעם בספרי לימוד מכל תחומי הדעת, וכן חומרי לימוד בתכנית הליבה החדשה "תרבות יהודית ישראלית" שראו אור ב-2017.

אמהות ואבות, סבים וסבתות – תורכם להשפיע:

הרשמו כאן לבדיקת ספרי הלימוד של ילדיכם ונכדיכם:

https://drive.google.com/open?id=1KxehYHB0Fj0W24MeCatmedeCaVAJ4X0dLlE23irRx_M

אנו יוצאים במבצע נוסף למיפוי חומרי הלימוד בהם נעשה שימוש בבתי הספר הממלכתיים היסודיים [א-ו] וחטיבות הביניים [ז-ט].

המיפוי יתרכז הפעם בספרי לימוד מכל תחומי הדעת, בדגש על אילו שראו אור בין השנים 2015-2017 [אך ייבדקו גם ספרים קודמים, ככל שהם נמצאים עדיין במערכת],  וכן חומרי לימוד בתכנית הליבה החדשה "תרבות יהודית ישראלית" שראו אור ב-2017.

הפונים יתבקשו לבדוק כמה מספרי הלימוד של ילדיהם ונכדיהם, על פי מחוון שישלח אליהם.

המחוון יסייע בבדיקה ויאפשר בהמשך מיפוי ראוי של חומרי הלימוד על פי מידת ההדתה, הגלויה והסמויה, המצויה בהם.

המיפוי שנבצע יסייע בהשגת שתי מטרות מרכזיות:

  • לאשש או להפריך את טענת משרד החינוך בדבר העדר הדתה בספרי הלימוד שיצאו לאור בשנים האחרונות.
  • לאפשר קבלת החלטות ראויה בעניין התוספות, ההשמטות והשינויים הנדרשים בחומרי הלימוד על מנת שיתאימו לערכים החילוניים אליהם אנו מכוונים.
  • ככל שיתאפשר – להשוות בין מהדורות שונות של אותו ספר לימוד וללמוד מההשוואה על מגמת ההדתה וכיוונה.

סדר הפעולות ולוח הזמנים לביצוען:

  1. הרשמה לקבוצת הקוראים – עד ה-19.9.2017 – נא להיכנס לקישור זה ולענות על השאלות.
  2. המחוון יישלח לקוראים המתנדבים תוך ציון שמות הספרים שהם מתבקשים לבדוק על פיו – עד ה-24.9.2017
  3. בדיקת הספרים על ידי הקוראים המתנדבים ושליחת הסקירות – עד ה-10.10.2017
  4. ניתוח הסקירות והעלאתן למאגר הסקירות באתר הפורום החילוני – עד ה-25.10.2017
  5. 27.10.2017 – פרסום מסקנות ניתוח הסקירות והפצתן.

חברות וחברים

כל זה לא יוכל להתבצע בלעדיכם !

אנו קוראים לכם לתת יד ולהתנדב לביצוע משימה חשובה זו, בדרך לחינוך ממלכתי – חילוני לו ראויים ילדינו!

שנה טובה!

ועדת ההיגוי

הפורום החילוני