אמירת סליחות בבית הספר – מכתב למנהלת בית ספר

הזכות לחופש מדת היא זכות היסוד הבסיסית של כל אזרח במדינה, לפיכך שמירה עליה היא חובה חוקית

י. נהוראי – עורך דין
רח מדבר סיני 16 ירושלים
טלפקס: 02-5817822 נייד- 0543008760

  

                                                                                                       17-9-2017

לכבוד

הגב' שלומית כהן                                                           

מנהלת חטיבת הביניים יגאל אלון   

קמפוס שרת

חולון    

הנדון: אמירת סליחות בבית הספר

בשם מרשיי, הפורום החילוני ו"חילונים בחולון", הנני פונה אלייך כדלקמן:

 1. לידי מרשיי הגיע סרטון אשר הופץ ברשתות החברתיות שבו תלמידי בית ספרך מתפללים סליחות.
 2. מהסרטון עולה בבירור כי לצורך התפילה הפך לובי בית הספר אשר לא יועד לכך, לבית כנסת מאולתר, תוך שימוש בשולחנות בית הספר שעליהן הניחו מפות, וחלוקת סידורים לתלמידים.
 3. ככל שהעובדות דלעיל נכונות, במעשייך אלה עולה חשד לכאורה כי את פועלת בניגוד לחוק ולסמכות שהופקדה בידיך.
 4. וזאת מהסיבות הבאות:
 5. הזכות לחופש מדת היא זכות היסוד הבסיסית של כל אזרח במדינה, לפיכך שמירה עליה היא חובה חוקית, בטח ובוודאי כאשר מדובר במנהלת אשר מופקדת על חינוכם של תלמידים שככאלה הם נטולים זכות בחירה.
 6. כידוע לך, הופקדת על חינוכם של תלמידים אשר בחרו ללמוד בבית ספר ממלכתי, שהוא חילוני מעצם הגדרתו.
 7. לפיכך, חובה עלייך לפעול כדי להעמיק את התפיסה החילונית בקרב תלמידייך, על כל המשתמע מכך.
 8. אין צורך לציין כי אמירת סליחות במובן של תפילה לאלוהים, עומדת בסתירה מוחלטת לתפיסת העולם החילונית הנוגעת לתפיסת האל, לשאלת הגמול והעונש, העולם הזה והעולם הבא וכיו"ב.
 9. לא זו אף זו, למרשיי לא ברור מהיכן את שואבת את הסמכות החוקית להפוך את בית הספר לבית כנסת בתקופת לימודים.
 10. חומרה יתרה מייחסים מרשיי לעובדה כי במעשייך המעודדים פעילות דתית אמונית במתחם בית הספר את יוצרת הפרדה בין התלמידים, בין אותם שמתפללים לאלה שלא, ובכך יוצרת מתחים על רקע דתי.
 11. מכל האמור לעיל עולה חשד לכאורה כי במעשייך את פועלת בניגוד לחוק, גם בכך שאישרת אמירת הסליחות בבית הספר, וגם לעצם השימוש האסור במתקני בית הספר.
 12. לפיכך מבקשים מרשיי הסבר מדוע את מאשרת את אמירת הסליחות, ובאיזו סמכות אישרת להפוך את מתקני בית הספר ל"בית כנסת" מאולתר.
 13. ואולי לא למותר להדגיש כי מרשיי אינם מבקשים למנוע ממי שמאמין בקיומו של האל לחיות על פי צו אמונתו ודתו.
 14. לפיכך, ככל שתלמידייך מבקשים לקיים את מצוות הדת בין כותלי בית הספר וכחלק מחינוכם, הרי שהדרך פתוחה בפניהם ללמוד בבתי הספר הממלכתיים דתיים, המשלבים, או התורניים.
 15. כך גם פתוחה הדרך בפנייך לבקש לנהל בתי ספר שבהם הדת היא חלק מתכנית הלימודים ומאופיו הרשמי של בית הספר. בית הספר הממלכתי אינו כזה.

לתשובתך המהירה

בכבוד רב

יאיר נהוראי, עו"ד

העתקים:
הגב' טלי דרור – מנהלת קמפוס שרת שש שנתי
ד"ר טליה פרידמן – מנהלת מחלקת חינוך עיריית חולון
מר מוטי ששון ראש עיריית חולון
שר החינוך מר נפתלי בנט
מנכ"ל משרד החינוך מר שמואל אבואב