• בית
 • הבלוג החילוני
 • מכתב למנכ"ל מד"א: דרישה למחיקה לאלתר של דרישות הצניעות בקורסי מד"א לנוער

מכתב למנכ"ל מד"א: דרישה למחיקה לאלתר של דרישות הצניעות בקורסי מד"א לנוער

מתוך נהלי קורס מע"ר לנוער:
מאחר ומד"א מעסיק מתנדבים ועובדים מכל הדתות והמגזרים אנו מבקשים להתחשב ברגשות כולם ולכן ההגעה לקורס היא בלבוש צנוע בלבד:
"לבוש הקורס:
חולצה עם שרוולים ללא מחשוף, לא גופיות, לא חולצות ווי.
נעליים סגורות לא נעלי בובה או סירה או מוקסינים.
מכנסיים ארוכים ללא קרעים, לא טרנינג או טייטס.
שיער אסוף לבעלי שיער ארוך .
חניך אשר יגיע בלבוש אסור יישלח לביתו".
למרשי לא ברור כיצד מתיישבת עמדתך לפיה "אנו מבקשים להתחשב ברגשות כולם" עם הפגיעה החד צדדית ברגשותיהם של החילוניים. ככל שהבנתו של מרשי מגעת, החילוניים הם חלק מ"כולם".

י. נהוראי – עורך דין

רח מדבר סיני 16 ירושלים

טלפקס: 02-5817822 נייד- 0543008760

                                                                                                                                                                                                                                            6.11.2017

לכבוד,

מנכ"ל מד"א
רב מגן, אלי בין
באמצעות פקס  03-6306046 ו-  03-6300234
ובאמצעות מייל – דרך  info@mda.org.il

שלום רב,

הנדון: דרישה למחיקה לאלתר של דרישות הצניעות בקורסי מד"א לנוער

בשם מרשי, הפורום החילוני, הנני פונה אליך כדלקמן:

 1. נערות אשר רצונן להתנדב בפעילות מד"א, פנו למרשי בבקשה לבחון את חוקיות הדרישה לקוד לבוש צנוע, שהופנתה אליהן כתנאי סף להשתתפות בקורס מע"ר לנוער.
 2. יודגש מיד, ועל מנת למנוע אי הבנות. מרשי מודע לכך כי מהלך העבודה במד"א מתבצע במדים, ולפיכך עניינו של מכתב זה נוגע אך ורק לנוהל הלבוש שקבעת לקורס הלימודי עצמו.
 3. לגופו של עניין סעיף 2 בנהלי הקורס קובע: (מצ"ב טופס נהלי הקורס, ומסומן נספח 1)

"לבוש הקורס:
חולצה עם שרוולים ללא מחשוף, לא גופיות, לא חולצות ווי.
נעליים סגורות לא נעלי בובה או סירה או מוקסינים.
מכנסיים ארוכים ללא קרעים, לא טרנינג או טייטס.
שיער אסוף לבעלי שיער ארוך .
חניך אשר יגיע בלבוש אסור יישלח לביתו".

 1. בנוסף, קיבלו הנערות מייל המסביר את דרישות הצניעות, וזו לשונו: (מצ"ב הודעת המייל, ומסומנת נספח 2)

"שלום רב,
אנו שמחים לבשר כי התקבלת להתנדבות בארגון נוער מד"א!
מאחר ומד"א מעסיק מתנדבים ועובדים מכל הדתות והמגזרים אנו מבקשים להתחשב ברגשות כולם ולכן ההגעה לקורס היא בלבוש צנוע בלבד:
נעליים סגורות
מכנסיים ארוכים/ חצאיות ארוכות
חולצה ללא מחשוף ועם שרוול (לא גופייה)
שיער אסוף לבעלי/ בעלות שיער ארוך

 1. מרשי רואה בחומרה רבה את החלטתך "להלביש את הנוער", שמשמעותה היא זלזול ברגשות הנערים והנערות החילוניים, והעדפת רגשותיהם של הדתיים.
 2. למרשי לא ברור כיצד מתיישבת עמדתך לפיה "אנו מבקשים להתחשב ברגשות כולם" עם הפגיעה החד צדדית ברגשותיהם של החילוניים. ככל שהבנתו של מרשי מגעת, החילוניים הם חלק מ"כולם".
 3. למרשי לא ברור מדוע בחירה דתית גוברת בעיניך על בחירה תרבותית, ומדוע רגשותיהם של הדתיים חשופים יותר מאלה של החילוניים.
 4. מד"א הינו גוף אשר פועל במסגרת חוק מגן דוד אדום , תש"י – 1950, וכפוף לחוקי מדינת ישראל.
 5. לפיכך בהחלטתך זו, להכתיב חוקי צניעות, הינך עובר על חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, אשר מעגן את זכותו של כל אדם בישראל לחופש מדת, וכפועל יוצא את הזכות לחופש הביטוי.
 6. בנוסף, החלטתך זו הינה כפייה דתית על כל המשתמע מכך. ובעניין זה כבר נקבע בבג"צ מס' 3872/93 מיטראל בע"מ נגד ראש הממשלה ושר הדתות, מר יצחק רבין כי:

" עקרון על – שמקורו בשלטון החוק (במובנו המהותי) ובהלכה שיצאה מלפני בתי המשפט – הוא שלאזרח ולתושב שמורים גם חופש הדת גם החופש מדת .
" מעקרון העל של חופש הדת והחופש מדת תיגזר הלכה, כי אין כופים מצוות דת על מי שאינם שומרי מצוות ועל מי שאינם רוצים בקיום מצוות דת; אין כופים – לא במישרין ולא בעקיפין".
"האינטרס שקנו שומרי מצוות משקלו הוא רב-עד-מכריע בביתם פנימה, וכל עוד מבקשים הם דבר לעצמם. ככל שירחקו מביתם ויקרבו אל רשות הרבים – או אל רשות היחיד של הזולת – או ככל שיבקשו לשלול דבר מן הזולת, כן ייחלש כוחו של אותו אינטרס, והרי כנגדו יעמדו אינטרסים של הזולת, ברשות הרבים או ברשות היחיד שלו".

 1. זאת ועוד, החלטתך זו מן הראוי שתבחן גם בפרשנות המרחיבה של החוק להטרדה מינית, תשנ"ח-1998, שהתייחסות אליו נמצאת בנהלי העבודה של ארגונך, כפי שמופיע באתרכם תחת הכותרת: הטיפול במקרים של הטרדה מינית ומניעתה:
  " 1. מד"א רואה בחומרה כל מקרה של הטרדה מינית ופועל בנחישות לקיים את הוראות החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1988 (להלן: "החוק") ולהבטיח לכל העובדות והעובדים, המתנדבות והמתנדבים ולמקבלי השירות, סביבת עבודה ופעילות בטוחה ומוגנת"
 1. סעיף 3 (א)(5) לחוק להטרדה מינית, תשנ"ח-1998 קובע, כי הטרדה מינית הינה, בין היתר: "התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית;"
 2. מאליו ברור כי החלטתך להלביש בכפייה את הנוער החילוני הינה התייחסות מבזה ומשפילה לגופן ולגופם של הנערות והנערים.
 3. לפיכך הינך נדרש תוך 14 יום להוריד את הדרישה לצניעות מתנאי הקבלה.
 4. במידה ולא, יפעל מרשי בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותו על מנת לאפשר  לבני הנוער החילוניים להתנדב במסגרת הארגון, מבלי שיושפלו, ותוך שמירה על כבודם ועל חירותם.

בכבוד רב

יאיר נהוראי, עו"ד

נספח 1 – נהלי קורס מע"ר נוער – מרחב דן  נהלי הקורס מרחב דן מדא מער

נספח 2 – הודעת המייל בדבר קבלה להתנדבות בארגון נוער מד"א – מרחב דן הודעת המייל בדבר קבלה להתנדבות בארגון נוער מד

קישור לכתבה בנושא – חדשות 2 – מהדורה מרכזית – 6.11.2017: הדתה במד"א? אסור להשתתף עם גופיה