עתרנו לבג"ץ בנושא הכשרות בפסח בבתי החולים – בג"ץ 1550/18

בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת להוציא צו על תנאי המורה למשיבים לבוא וליתן טעם, כדלקמן:
מדוע לא יפעלו המשיבים לביטול הנוהל המנחה את בתי החולים בכל רחבי הארץ לאסור הכנסת מוצרי מזון, ובכלל זה חמץ, לשטחם במהלך הפסח, וכפועל יוצא מונע מעובדים, חולים ובני משפחותיהם הבאים לסעוד אותם, לאכול כפי רצונם החופשי.

  • מהו חולה המאושפז בבית החולים, אם לא אדם שמושל באחת מבגדיו, מביתו, ממשפחתו, מהרגליו ומכבודו ומוטל על מיטה בחדר הרבים, כשרק וילון דק, פתוח למחצה, מגדיר לו את פרטיותו.
  • שם – בחדר חוליו – קלונו, חרפתו, מחלתו וגופו מוצגים לכל – לחולים, לרופאים, לאחיות, לעובדי השירות ולמבקרים.
  • והאדם? הוא מפוחד ומבוהל, נתון לשבט ולחסד בידיהם של זרים, ואין בידו להבחין בין טוב ובין רע, בין נכון ללא נכון, וכל מהותו נשענת על תקוותו שנוהגים בו ביושר ובכבוד.
  • ומהו חולה הבא לטיפול, או בדיקה? כמוהו כתינוק טועה שעל גופו השתלטה המחלה, והוא חסר אונים וידע, מבקש תרופה ועצה נכונה מזרים. והאדם, בלית ברירה, מפקיד את כולו בידיהם, משכנע את עצמו שהם, בבית של החולים, יטפלו בו במסירות ובכבוד.
  • ולתוך הסיטואציה חסרת האונים הזאת של החולה, נכנסת ההנחיה לפיה בפסח החולה לא יכול לאכול כאוות נפשו.
  • הנחיה שקובעת שבפסח לא יוכלו בני המשפחה והחברים להביא מאכלים מהבית.
  • והאדם? כל רצונו הוא להתרפא, אין לו כוחות להילחם מלחמות אחרות. אין לו רצון, ובטחון ואומץ לעמוד על שלו מול המערכת, שמא יבולע לו, שמא יפגע הטיפול, שמא יכעסו עליו.

 

לקריאת העתירה במלואה – בגצ פסח רשמי בתוספת עותרים

נספח 1 – נוהל בתי חולים – הרבנות הראשית מחלקת יבוא_נוהל בתי חולים הרבנות הראשית

נספח 2 – מכתב ראשון נספח 2 חמץ בבתי חולים – מכתב לראש הממשלה 2.1

נספח 3 – מכתב התראה נספח 3 חמץ בפסח מכתב התראה 18.1.18

להדסטארט למימון עלויות ההליך המשפטי – בג"צ נגד נוהל חמץ בביה"ח

עדכונים שוטפים:

להחלטת בית המשפט המורה למשיבים להגיש את תגובתם לעתירה – 18015500.J01החלטה – 1

המדינה ביקשה דחייה בהגשת תגובתה למועד אחרי פסח. ביהמ"ש הורה לה להגיש את תגובתה עד ה- 25.3.2018 – 18015500.J03 תגובה עד ה 25.3

תשובת המדינה – תגובת המדינה – עתירה כשרות פסח

לאחר קבלת תשובת המדינה הוחלט על העברת העתירה להרכב. . 18015500.J06העברה להרכב

נקבע מועד לדיון – 8.7.2018

התקיים דיון ראשון. דיון שני, שיכלול טיעונים, יתקיים בחודשים הקרובים, לאחר שהמדינה תגיב על שאלות השופטים. כל שלושת השופטים התייחסו לבעיית חוסר האיזון החוקתי שבין חופש דת לחופש מדת במצב הקיים, והודיעו שהם מתכוונים לעסוק בנושא בדיון הבא, תוך שהם מצפים מהמדינה לפתרונות יצירתיים שימנעו את הפגיעה הקיצונית והלא מידתית כפי שהיא קורית היום.

החלטה – החלטה 18015500.Z07
פרוטוקול הדיון – פרוטוקול דיון 8.7.2018

על פי דרישת השופטים צורפו בתי חולים כמשיבים לעתירה.

שירותי בריאות כללית שלחו תגובה מקדמית – תגובה מקדמית שירותי בריאות כללית

תגובה התקבלה גם מהדסה הר הצופים ועין כרם – ירושלים תגובת הדסה הר הצופים

ביום 11.10.2018 בקשה המדינה ארכה של חודשיים נוספים להגשת תשובותיה לשאלות השופטים כפי שעלו בדיון הראשון – 1550-18 הפורום החילוני ו1710-18 עדאלה – בקשת ארכה 11.10

המדינה קבלה ארכה להגשת תשובותיה עד תאריך 20.12.18, תוך הבטחה שדיון המשך בפני הרכב יתקיים במהלך ינואר 2019. 18015500אישור בקשה להארכת מועד תשובה.Z11

נקבע מועד לדיון השני – 24.12.2018 בשעה 09:00 

נמשיך לעדכן