• בית
  • הבלוג החילוני
  • הפורום החילוני פנה לראש אכ"א בבקשה לא לחייב חיילים חילונים להשתתף בסיורי סליחות בצה"ל

הפורום החילוני פנה לראש אכ"א בבקשה לא לחייב חיילים חילונים להשתתף בסיורי סליחות בצה"ל

לא ראוי בעינינו שהצבא יכפה על חייליו להשתתף בפעילות בעלת אופי דתי כה מובהק, באופן הפוגע בזכות החוקתית לחופש מדת. לצבא אין זכות להתנות על זכויות היסוד במידה שאינה עולה על הנדרש ממהותו ומאופיו של השירות, ומובן שהשתתפות בסיורי סליחות אינה מהווה צורך מבצעי שמצדיק פגיעה כזאת בזכויות יסוד.

6.8.2018

לכבוד:

אלוף מוטי אלמוז

ראש אכ"א

צה"ל

 

אלוף אלמוז הנכבד,

הנדוןהשתתפות חיילים חילוניים בסיורי סליחות

 

לאור מקרים בעבר בהם חויבו חיילים וחיילות חילוניים להשתתף בסיורי סליחות בעת שירותם הצבאי ואף נענשו כאשר סרבו לכך, ולאור העובדה שפקודת השירות המשותף מטפלת באופן ברור בעניינים מסוג זה, נודה לך אם תוציא איגרת למפקדי צה"ל שתבהיר שאין לחייב חיילים לצאת לסיורי סליחות.

סעיף 27 לפקודת השירות המשותף מבהיר ש"חיילים זכאים לבקש להשתחרר מפעילויות נופש או הווי, אם קיים חשש כי השתתפותם בפעילות תפגע באמונתם, בעֶרכיהם או באורח חייהם הדתי. ביקש חייל להשתחרר מפעילות כזאת, ישחררו מפקדו".

הפקודה מבחינה בין פעילויות צבאיות וממלכתיות-רשמיות – שבהן לא ניתן, ובצדק, לבקש כל פטור, לבין פעילויות נופש והווי. אין ספק בכך שהשתתפות בסיור סליחות לא יכולה להיחשב פעילות צבאית, וסעיף 26 מונה רשימה סגורה של אירועים ממלכתיים-רשמיים, שסיורי הסליחות, ובצדק, אינם כלולים בה. לפיכך, יש לסווג את הפעילות הזו כפעילות נופש והווי, ולפטור חיילים חילוניים שאמונתם וערכיהם מונעים מהם להשתתף באירוע בעל נופך דתי מובהק, ששיאו בתפילה דתית בבית כנסת. לשון הפקודה מבהירה באופן בלתי משתמע לשתי פנים שהיא עוסקת בכל החיילים ולא רק בחיילים דתיים, ושאמונות וערכים אינם רק נחלת הדתיים (לעומת "אורח חיים" שמשום מה מיוחס רק לדתיים). יצוין שכל פרשנות אחרת של הפקודה מהווה אפליה לא חוקתית בין חיילים חילוניים לחיילים דתיים.

לפי סעיף 29 לפקודה "לחיילים ששוחררו מפעילות הווי או נופש, תוצע פעילות חלופית, לרבות פעילות חלופית עצמאית. כך או אחרת לא יוטלו על חיילים אלה משימות שמירה או תורנויות אחרות תחת הפעילות ששוחררו ממנה."

גם במנותק מהוראות פקודת השירות המשותף, לא ראוי בעינינו שהצבא יכפה על חייליו להשתתף בפעילות בעלת אופי דתי כה מובהק, באופן הפוגע בזכות החוקתית לחופש מדת. כידוע לצבא אין זכות להתנות על זכויות היסוד במידה שאינה עולה על הנדרש ממהותו ומאופיו של השירות, ומובן שהשתתפות בסיורי סליחות אינה מהווה צורך מבצעי שמצדיק פגיעה כזאת בזכויות יסוד.

מאחר וסיורי הסליחות אמורים להתחיל בקרוב מאד, נבקשך לענות לנו בהקדם האפשרי מהי עמדת הצבא בנושא, והאם בכוונתך לצאת באיגרת מסוג זו שאנו מבקשים ממך להוציא.

בכבוד רב

הפורום החילוני

 

בתגובה לפנייתנו התקבלה ההצהרה הבאה:

 

ראו פוסט באתר שלנו : הודעה חשובה לחיילים ולחיילות החילוניים