על מי שמרה השבת?

הדתה סמוייה היא לעיתים חמורה יותר מזו הגלוייה מאחר והיא אינה מעוררת ביקורת באופן טבעי. מאז שהתחלנו לפעול לחיזוק החינוך החילוני, נשלחו אלינו דוגמאות רבות של טקסטים בעייתיים מתוך ספרי הלימוד המאושרים על ידי משרד החינוך. להלן אחת מהן

תפילת הדרך בשיעור זהירות בדרכים, טקסטים המעודדים שמירת שבת בספר הבנת הנקרא, טבלת זהויות שאינה כוללת זהות חילונית – אלה הם רק חלק מהדוגמאות להדתה סמוייה שעושה משרד החינוך. הדתה סמוייה היא לעיתים חמורה יותר מזו הגלוייה מאחר והיא אינה מעוררת ביקורת באופן טבעי. מאז שהתחלנו לפעול לחיזוק החינוך החילוני, נשלחו אלינו דוגמאות רבות של טקסטים בעייתיים מתוך ספרי הלימוד המאושרים על ידי משרד החינוך. נשמח אם תעבירו לנו דוגמאות של טקסטים בהם אתם נתקלים כדי שנוכל לתעדן ולפעול להסרתם מספרי הלימוד.

שמרה השבת על שומר השבת, הספר: 'לומדים להצליח'

הטקסט הזה בוטה במיוחד. במרכז הסיפור ניצב סולימאן ש"היה צריך לברוח בגלל "השנאה ששנאו הערבים את היהודים באותו המקום". סולימאן נאלץ לבחור האם לחלל את השבת ולברוח (הבחירה הרציונאלית לאדם הנאבק על חייו) או לשמור את השבת ולהסתכן. סולימאן, הבוחר לשמור את השבת, ניצל, בעוד האחרים, שבחרו לחלל את השבת, נהרגו. השאלות המלוות את הטקסט גם בוטות במסריהן, לדוגמה: "כיצד שמרה השבת על סולימאן?".