תקנון לבוש או קוד צניעות?

עדכון מרץ 2024
על מנת להתמודד עם תופעת "מסדרי הצניעות" לה אנו עדים בשנים האחרונות, הכנו לכם מדריך מהיר וקל לזיהוי התקנון הקיים בבית ספר. המדריך יסייע לכם להבין ולזהות, האם מדובר בתקנון לבוש, או בתקנון צניעות.

הפורום החילוני ושדולת הנשים

הנה כמה דברים שחשוב שתדעו:

 • נושא התלבושת הבית ספרית, על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך, אמור להיכלל בתקנון הבית ספרי.
 • התקנון צריך להיקבע בשיתוף התלמידים וההורים, על פי התפיסה החינוכית של בית הספר ושל הקהילה. וצריך להיבחן בכל שנה מחדש.
 • התקנון כפוף לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו ולחוק זכויות התלמיד, ובמיוחד לסעיף 10 בו המבקש להבטיח שלא יושפלו ולא ייפגע כבודם של התלמידות והתלמידים.
 • כמובן שהתקנון, וגם האכיפה שלו, חייבים להיות שוויוניים.
 • גם האופן בו מטופלת הפרת המשמעת המתייחסת להופעה הולמת אמור להימצא בתקנון הבית ספרי. חייב להיות בו טווח תגובה מדורג.
 • משרד החינוך קובע מפורשות כי ״חל איסור חמור להעניש תלמידים בכל צורה של ענישה משפילה (הלבנת פנים ברבים, פגיעה מילולית שיש בה לעג, עלבון והשפלה)״ וכן כי ״אין למנוע כניסת תלמיד לשטח בית הספר בשל הגעה ללא תלבושת אחידה״.
 • בכל פניה שלכם להנהלת בית הספר בנושא, הקפידו להתייחס לתקנון. אם התקנון אינו תואם את הנחיות חוזר המנכ"ל ולא התקבל בדרך אותה מתווה החוזר – זו ההזדמנות לדרוש מהנהלת ביה"ס שינוי.

ועכשיו בהרחבה


אנחנו ממליצות לכם להרים את הכפפה וכבר באסיפת ההורים הראשונה בשנה להעלות את נושא תקנון הלבוש, ויחד עם נציגות של תלמידים ומורים לבחון את השאלה האם בכלל יש צורך בתקנון לבוש, מה המטרה של קוד כזה, והאם לא חבויה בין המטרות גם שליטה באופן שבו ילדות ונערות נראות, ובהשפעת לבושן על ילדים ונערים.

כדאי לזכור: מחקרים רבים מוכיחים שאין קשר בין לבוש של נשים, נערות וילדות לבין הטרדות מיניות והגבלת לבוש של נשים היא כלי שליטה בגופן. משרד החינוך אינו מחייב בתי ספר בתקנון לבוש מסוים. בחוזר המנכ"ל בנושא הוא מעודד ניסוח משותף של התקנון – תלמידים ותלמידות, מורים ומורות הורים והורות, להלן לינק לחוזרים הרלוונטיים: הנהגת תלבושת אחידה; בניית תקנון חינוכי, כולל הופעה ולבוש (סעיף 2.2). אם בכל זאת החלטתם על קוד לבוש, ראוי לשוחח ולהעמיק במחשבה על מה הוא יכלול ובעיקר מה לא ראוי שייכלל בו.

קוד צניעות:

 • התייחסות מפורשת ל"בנים" ול"בנות", או דרישות כלפי בנות המובאות בהדגשה.
 • פירוט של סוגי הבגדים שלרוב רק בנות לובשות, כמו לדוגמא: "גופיות ספגטי", "חולצת בטן" ו"מכנסונים".
 • התייחסות לסנטימטרים, לגובה המסוים של המכנסיים או החצאית, או לאורך השרוולים.
 • התייחסות ללבוש ההורים, או המבקרים בביה"ס.

קוד לבוש:

 • אין פניה למין מסוים, ויש התייחסות כללית יותר לסוגי הבגדים, כמו: "מכנסיים", "חולצה" ותו לא.
 • התייחסות לבגדים במילים כלליות יותר כמו: "מכבד", "הולם", או איסור פגיעה בתלבושת האחידה למשל איסור על "חולצות גזורות".
 • אין כניסה לפרטי פרטים בנוגע לסוגי הבגדים.
 • התייחסות בעיקר לתלמידים ולתלמידות ואזכור כללי לצוות ההוראה.

דעו גם:

משרד החינוך קובע מפורשות כי ״חל איסור חמור להעניש תלמידים בכל צורה של ענישה משפילה (הלבנת פנים ברבים, פגיעה מילולית שיש בה לעג, עלבון והשפלה)״ וכן כי ״אין למנוע כניסת תלמיד לשטח בית הספר בשל הגעה ללא תלבושת אחידה״. אם ילד/תכם נתקל/ה ביחס משפיל או מבזה ובאכיפה מחמירה של כללי הלבוש בבית הספר, בניגוד להנחיות משרד החינוך, פנו אלינו, ואנחנו נדאג לטפל במקרה מול הגורמים הרלוונטיים.

עוד חשוב לדעת:
חוזר מנכ"ל בנושא "אקלים חינוכי מיטבי והתמודדות מוסדות חינוך עם אירועי אלימות וסיכון" מצביע על מדרג תגובה להפרת נהלים, בין היתר בנושא של הופעה.

2.4 התנהלות בשגרה ומדרג תגובות בעקבות הפרת נהלים

טבלה א': התנהלות בשגרה ומדרג תגובה להפרת נהלים


ההתנהגויות המצופות

1.  הופעה בתלבושת אחידה/ בהופעה הולמת

–   יש להגיע לבית הספר בהופעה הולמת,  כפי שזו תוגדר בתקנון מוסד החינוך.

–   יש להקפיד על תלבושת אחידה, במקומות בהם היא מחויבת.

–   השיח בעקבות הגעה לבית הספר שלא בתלבושת אחידה או בהופעה שאינה הולמת, יתנהל ברגישות, תוך שמירה על צנעת הפרט.

חשוב להימנע מתגובה פומבית, משפילה או מביכה (כדוגמת מדידה של אורך הבגד, הרמת ידיים לבחינת אורך החולצה,  הצמדת הידיים לגוף לצורך בחינת אורך המכנסיים  וכדומה)


טווח התגובות במקרה של הפרה (בית הספר יבחר תגובות באופן הדרגתי)

המדיניות שיקבע בית הספר תוחל באופן שוויוני על כלל התלמידים; בנים ובנות.

   רישום במזכירות תחת סעיף "תלבושת"

   שיחת בירור עם התלמיד

   מניעת כניסה לשיעור (קביעת מקום חלופי ודרישה להשלמת החומר הלימודי).

 במקרים חוזרים ונשנים:

    זימון ההורים לשיחה

   ביטוי בתעודה תחת סעיף "הופעה"

   בכפוף לשיקול הדעת של מנהל בית הספר – השעיה ליום אחד, בהתאם להנחיות השעיה ס' 2.3.2

   אין למנוע כניסת תלמיד לבית הספר בשל הגעה ללא תלבושת אחידה,  אולם אפשר להשעותו מהשיעורים באותו יום, בהתאם לאמור בסעיף 2.3.2 סעיף קטן יד .


התכנית החינוכית

יישום סטנדרט 1

–  תכניות שעוסקות בבניית תקנון

–  תכניות  לניהול כיתה

–  תכנית     עיצוב התנהגות אישית.

–  תכניות לטיפוח זיקה, קשר ותחושת שייכות  למוסד החינוכי


 

התייחסות לאורך המכנסיים נמצאת רק בחוזר מנכ"ל בנושא טיולים ופעילויות חוץ־בית ספריות במערכת החינוך עדכון 8.9.2022

מכנסיים ארוכים מודגשים ברשימת הציוד הנדרש לטיול וכן בסעיף 4.15.6
הגנה מעקיצות ומפציעות
יש לנעול נעליים גבוהות לפחות עד הקרסול להגנה מפני עקיצות ופציעות. בהליכה במים יש לנעול נעליים או סנדלים סגורים. יש לדאוג ללבוש מתאים בהתאם לעונות השנה: חולצות בעלות שרוול ארוך או קצר ומכנסיים ארוכים.

בחוזר הקודם בנושא, משנת 2019, ישנה רק המלצה בעניין בסעיף ההגנה מעקיצות ופציעות: יש לדאוג ללבוש מתאים בהתאם לעונות השנה: חולצות בעלות שרוול ארוך או קצר ורצוי מכנסיים ארוכים.


קישור לדף הפייסבוק שלנו – לפוסטים שעוסקים בנושא – חפשו את המילה "תקנון" בחלון החיפוש

והנה דוגמא לתקנון לבוש אותו ניסחו בהסכמה תלמידים, מורים והורים בקריית החינוך "דרור" לקראת שנת הלימודים תשפ"א 

נושאים