תקנון לבוש או קוד צניעות?

על מנת להתמודד עם תופעת "מסדרי הצניעות" לה אנו עדים בשנים האחרונות, הכנו לכם מדריך מהיר וקל לזיהוי התקנון הקיים בבית ספר. המדריך יסייע לכם להבין ולזהות,
האם מדובר בתקנון לבוש, או בתקנון צניעות.

הנה כמה דברים שחשוב שתדעו:

- אין הוראה של משרד החינוך הנוגעת לאורך המכנסיים.

- הנושא הזה, על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך, אמור להיכלל בתקנון הבית ספרי.

- התקנון צריך להיקבע בשיתוף התלמידים וההורים, על פי התפיסה החינוכית של בית הספר ושל הקהילה. וצריך להיבחן בכל שנה מחדש.

- התקנון כפוף לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו ולחוק זכויות התלמיד, ובמיוחד לסעיף 10 בו המבקש להבטיח שלא יושפלו ולא ייפגע כבודם של התלמידות והתלמידים.

- כמובן שהתקנון, וגם האכיפה שלו, חייבים להיות שוויוניים.

- גם האופן בו מטופלת הפרת המשמעת המתייחסת להופעה הולמת אמור להימצא בתקנון הבית ספרי. חייב להיות בו טווח תגובה מדורג.

- משרד החינוך קובע מפורשות כי ״חל איסור חמור להעניש תלמידים בכל צורה של ענישה משפילה (הלבנת פנים ברבים, פגיעה מילולית שיש בה לעג, עלבון והשפלה)״ וכן כי ״אין למנוע כניסת תלמיד לשטח בית הספר בשל הפרת משמעת, כגון אי הגעתו בתלבושת המתאימה״.

- בכל פניה שלכם להנהלת בית הספר בנושא, הקפידו להתייחס לתקנון. אם התקנון אינו תואם את הנחיות חוזר המנכ"ל ולא התקבל בדרך אותה מתווה החוזר - זו ההזדמנות לדרוש מהנהלת ביה"ס שינוי.

ועכשיו בהרחבה

הפורום החילוני ושדולת הנשים

אנחנו ממליצות לכם להרים את הכפפה וכבר באסיפת ההורים הראשונה בשנה להעלות את נושא תקנון הלבוש, ויחד עם נציגות של תלמידים ומורים לבחון את השאלה האם בכלל יש צורך בתקנון לבוש, מה המטרה של קוד כזה, והאם לא חבויה בין המטרות גם שליטה באופן שבו ילדות ונערות נראות, ובהשפעת לבושן על ילדים ונערים.

כדאי לזכור: מחקרים רבים מוכיחים שאין קשר בין לבוש של נשים, נערות וילדות לבין הטרדות מיניות והגבלת לבוש של נשים היא כלי שליטה בגופן. משרד החינוך אינו מחייב בתי ספר בתקנון לבוש מסוים. בחוזר המנכ"ל בנושא הוא מעודד ניסוח משותף של התקנון – תלמידים ותלמידות, מורים ומורות הורים והורות, להלן לינק לחוזרים הרלוונטיים: הנהגת תלבושת אחידה; בניית תקנון חינוכי, כולל הופעה ולבוש (סעיף 2.2). אם בכל זאת החלטתם על קוד לבוש, ראוי לשוחח ולהעמיק במחשבה על מה הוא יכלול ובעיקר מה לא ראוי שייכלל בו.

קוד צניעות:

  • התייחסות מפורשת ל"בנים" ול"בנות", או דרישות כלפי בנות המובאות בהדגשה.
  • פירוט של סוגי הבגדים שלרוב רק בנות לובשות, כמו לדוגמא: "גופיות ספגטי", "חולצת בטן" ו"מכנסונים".
  • התייחסות לסנטימטרים, לגובה המסוים של המכנסיים או החצאית, או לאורך השרוולים.
  • התייחסות ללבוש ההורים, או המבקרים בביה"ס.

קוד לבוש:

  • אין פניה למין מסוים, ויש התייחסות כללית יותר לסוגי הבגדים, כמו: "מכנסיים", "חולצה" ותו לא.
  • התייחסות לבגדים במילים כלליות יותר כמו: "מכבד", "הולם", או איסור פגיעה בתלבושת האחידה למשל איסור על "חולצות גזורות".
  • אין כניסה לפרטי פרטים בנוגע לסוגי הבגדים.
  • התייחסות בעיקר לתלמידים ולתלמידות ואזכור כללי לצוות ההוראה.

דעו גם:

משרד החינוך קובע מפורשות כי ״חל איסור חמור להעניש תלמידים בכל צורה של ענישה משפילה )הלבנת פנים ברבים, פגיעה מילולית שיש בה לעג, עלבון והשפלה (״ וכן כי ״אין למנוע כניסת תלמיד לשטח בית הספר בשל הפרת משמעת, כגון אי הגעתו בתלבושת המתאימה״. אם ילד/תכם נתקל/ה ביחס משפיל או מבזה ובאכיפה מחמירה של כללי הלבוש בבית הספר, בניגוד להנחיות משרד החינוך, פנו אלינו, ואנחנו נדאג לטפל במקרה מול הגורמים הרלוונטיים

עוד חשוב לדעת:
חוזר מנכ"ל בנושא "אקלים חינוכי מיטבי והתמודדות מוסדות חינוך עם אירועי אלימות וסיכון" מצביע על מדרג תגובה להפרת נהלים, בין היתר בנושא של הופעה.

טבלה א': התנהלות בשגרה ומדרג תגובה להפרת נהלים

ההתנהגויות המצופות

טווח התגובות במקרה של הפרה

(בית הספר יבחר תגובות באופן הדרגתי)

התכנית החינוכית

  1. הופעה בתלבושת אחידה/ הופעה הולמת

– יש להגיע לבית הספר בהופעה הולמת, כפי שתוגדר  בתקנון

– יש להקפיד על תלבושת אחידה במקומות שבהם היא מחויבת.

המדיניות שתקבע על ידי בית הספר תיושם באפן שוויוני בין בנים לבנות.

-רישום במזכירות בסעיף "תלבושת"

-קיום שיחת בירור עם התלמיד

-קיום שיחה עם ההורים

-במקרים חוזרים – ביטוי בתעודה בסעיף "הופעה"

-מניעת כניסה לשיעור (קביעת מקום חלופי ודרישה להשלמת החומר הלימודי).

-אין למנוע כניסת תלמיד לשטח בית הספר בשל הגעה ללא תלבושת.

יישום סטנדרט 1

-תכניות העוסקות בבניית תקנון

-תכניות לניהול כיתה

-תכניות לעיצוב התנהגות אישית.

קישור לדף הפייסבוק שלנו – לפוסטים שעוסקים בנושא – חפשו את המילה "תקנון" בחלון החיפוש

והנה דוגמא לתקנון לבוש אותו ניסחו בהסכמה תלמידים, מורים והורים בקריית החינוך "דרור" לקראת שנת הלימודים תשפ"א 

נושאים