• בית
  • תודה לכם! אתם הלב הפועם שלנו! לפורום החילוני יש מאות מתנדבים מסורים, המלווים את פעילות הארגון לכל אורך השנה ומשתלבים בביצוע ובהובלת פרויקטים ייעודיים.

תודה לכם! אתם הלב הפועם שלנו! לפורום החילוני יש מאות מתנדבים מסורים, המלווים את פעילות הארגון לכל אורך השנה ומשתלבים בביצוע ובהובלת פרויקטים ייעודיים.