אומרים ישנה ארץ

בחנתי מספר נושאים בקריאה של הספר: שימוש בשפה אמונית או רעיונות אמוניים, הבחנה בין אמונות, דעות ועובדות, שימוש במקורות דתיים לעומת חילוניים ואופי המשימות והשאלות שמוטלות על הילדים. הבאתי מספר דוגמאות, מודה שבאיזשהו שלב התייאשתי מלהמשיך לקרוא- המגמה מאוד ברורה.

מעבר לטקסטים שמוטים בצורה קיצונית, יש לשים לב למשימות שהילדים מקבלים ולקביעות ששזורות פה.

ספר לימוד בנושא מורשת.

ראו פירוט במחוון המצורף [סקירה מלאה]


צילומי הספר