אזרחות במדינת ישראל

התרשמות הסוקרת:
בינוני. עדיף שלא, אבל יש גרועים ממנו.

הדת מופיעה בכל אחד מהפרקים. כל המוסר נשען את הדת. אפילו זכויות הפרט.
תחושה שמסתירים את המקום של הרצל ושל התנועה הציונית כתנועה חילונית.
הנרטיב המועבר הוא שרק בזכות הדת קימת המדינה.
אין מקום לחשיבה אוניברסלית.


צילומי הספר

צפו בכל הספרים לכיתה ט'