ביישוב שלנו ובסביבתו

מפריע לי שספר שמלמד ילדים על סביבתם הקרובה והרחוקה יותר, משלב 11 קטעים שנקראים "ממקורות היהדות". זה נראה מיותר ולא תורם למטרת הספר.
זה הפריע לי כי זה נותן לגיטימציה למורים שרוצים, להרחיב דווקא את הערך שכתוב במקורות על חשבון לימוד עצמו. מציע פשוט להשמיט את הקטעים הנ"ל או את רובם.
אפשר במקומם לתת הערה כללית על כך שנושאים כאלו של חברה, סביבה, טבע וסובלנות נדונו בכל התקופות ולא רק בתקופתנו ולתת דוגמה. אני מבקש להדגיש את הפתיחות של הספר את הגישה המחקרית שלו, את הפניה לתלמידים להביע את דעתם בנושאי מחלוקת (למשל האם לאפשר בשכונה מסוימת לבנות למעון לאנשים בעלי מוגבלויות).
התלמידים מתבקשים להביע דעה וגם לחשוב מה ירגישו אנשים בשכונה במצב כזה. במקרה אחר, הספר מציין למשל שיש יישובים בעלי אוכלוסיה מגוונת: יש דתיים וחילונים ויש יהודים וערבים, כעובדה קיימת בלי כל שיפוטיות.