במבט חדש – מדע וטכנולוגיה

הספר ראוי בעיני. יש הבחנה בין מאכלים "יהודיים" ללא יהודיים אך ההבחנה אינה מטיפה.

» הספר הבא: השבחה – כל הסדרה

צילומי הספר