במבט חדש – מדע וטכנולוגיה

הספר ראוי. 
בולט בעיקר מה אין בו – פרקים על סלעים, מתכות, היקום – בלי מילה אחת על איך נוצרו. רק תאור מצב עכשווי. מוזכרים מאובנים (93) ו'תקופות היסטוריות' (112) כולל תקופת האבן, אבל בלי פירוט לגבי ציר הזמן. אפשר לומר שמי שמאמין שהעולם קיים 6000 שנה לא יימצא בכל הספר סתירה לכך.
"ונשמרתם מאוד לנפשותיכם" בעמוד 20. בהקשר של שמירה על בטיחות במהלך הניסויים. מקרה בודד אבל מיותר

» הספר הבא: השבחה – כל הסדרה

צילומי הספר