במבט חדש – מדע וטכנונלוגיה

הספר ראוי בעיני.


צילומי הספר