בסוד האותיות, חלק 5

החוברת סך הכל ראויה. אך מומלץ לפסוח על פרטים שהוכנסו בה כגון: תרגיל השלמת משפטים ממחסן מילים: "משה רבנו הוריד את _ _ מהר סיני." (ע' 36), ואיורים כמו זה בעמוד 19: מזוזה, עמוד 35: לוחות הברית (משמש מחסן מילים למשפט שאוזכר למעלה) וחנוכיה, עמוד 42 (איור לסיפור "לו היה לי קרנף") ילד מדמיין קרנף חושב כיפה.
בדומה לשאר חוברות הסידרה אני חושבת שנושא המגדר לא מספיק מאוזן (בבה לבת ובולים לבן – עמוד 5, אמא מטפלת בילד חולה – עמוד 26, אמא אופה עוגה – עמוד 36). צריך לטעמי באופן מודע יותר לבצע החלפה של אמהות באבות ולהפך בטקסטים.

» הספר הבא: בסוד האותיות, חלק 6