בסוד האותיות, חלק 8

החוברת ראויה. מבחינת התוכן הטקסטים הם סבירים, ואינם "בעיתיים".

» הספר הבא: כח לקרוא, חלק א'

צילומי הספר