בראשית – חוברת עבודה

בחוברת הושקעה מחשבה רבה והיא יפה וברמה גבוהה. אני חושבת שאפשר אולי להעביר הערות לכותבים (בייחוד בנוגע לסדום ועמורה). החוברת מלמדת את הסיפורים וכן מציגה לילדים לראשונה את הטקסט התנכי. ראוי היה להדגיש שלטקסט פרשנויות רבות והוא לא תמיד ברור לנו.

שאלת האמונה לא עולה (וטוב שכך). המטרה היא בעיקר להעביר את התוכן הסיפורי והתרבותי של התנ"ך ואת זה החוברת עושה לטעמי: מדגישה משפטים חשובים ומתארת יחסים. אלוהים לרוב מוצג כדמות, וזה טוב, אבל אין ביקורת כלפיו (סדום ועמורה), או דיון לגבי הטענה שהוא "יד מכוונת". סיפור הבריאה היה מרויח לטעמי מהצגה קצרה של סיפורי בריאה אחרים (כי זו נקודת חיבור). אפשר היה לתת גם משהו מדעי קצר.

» הספר הבא: המקראה שלי, חלק ב'

צילומי הספר