בראשית נקרא ונפעל

סוקר א:  יפה ומעוצב. שאלות צד מאתגרות ומנחות את המורה לדיונים מעניינים, אולם אין מקום לספקנות והקביעה היא מאד ברורה: אלוהים ברא את העולם!
סוקר ב – ראוי. הספר הזה מצוין לדעתי. יש בו דיון פורה על רגשות הדמויות, והשלכה על רגשות התלמידים ומעשיהם. כתוב באופן פסיכולוגי ולא תנכי. נקודה חשובה: ההעשרה היא דרך הוראות דיון למורה ולא דרך שאלות לתלמיד, ולכן יש תלות גדולה מאוד במורה המלמד. בהשוואה לספר לימוד ממנו בני לומד (מטח) – יש פה המון העשרה לתלמיד.

 


צילומי הספר