דרך המילים, חלק ב'

בעיני חלק מהטקסטים הספרותיים והשירים שבספר ראויים. אך הספר צריך לעבור עריכה מחודשת כדי להוציא מתוכו טסקטים דתיים ותכנים לא רלוונטים מן המקורות. לכאורה אפשר לטעון כי בחלק מהמקרים הציטוטים מהמקורות רלוונטים, כיוון שחלק מנושאי הלימוד הוא חגים יהודיים אך זה ענין של מינון, ולטעמי המינון הוא מופרז.

מפריע לי שרוב התכנים מתייחסים לדת ומנהגיה. הוספת ציטוטים "מן המקורות" אינה רלוונטית בחלק גדול מהמקרים ואינה מוסיפה דבר לתכנים עצמם. לדוגמה, בפרק על חילופי עונות מצוטט טקסט ממדרש רבה לפיו "הרוח מבקשת להחריב את העולם והקדוש ברוך הוא מחלישה שלא תזיק לבריות". בנוסף, טקסטים רבים מכילים בתוכם הפחדות סמויות- אם לא תתפלל בבית הכנסת, סבא שלך לא יבריא, אם לא תצום עד שתתעלף, אתה לא "גבר".

הילדים נתקלים בטקסטים הדתיים במקומות אחרים, כמו שיעור תורה, ואין צורך שבשיעור שפה יחשפו אליהם שוב ושוב. ניתן להכניס תוכן ספרותי שאינו דתי. להסיר את ההתיחסות למקורות הדתיים והסיפורים הדתיים. להכניס טקסטים של סופרים ומשוררים ערבים. טסקטים שמתייחסים לדתות או תרבויות אחרות. להכניס טקסטים שמתיחסים להתנהגות בחברה, ובסביבה .

» זהו הספר האחרון לכיתה ב'