הבנתי את הקטע

ספר בסדר גמור. ראוי.

» הספר הבא: שבילים פלוס 5

צילומי הספר