היסטוריה, מקרא, ומה שקרה ‏- שמואל א

הספר הוא ספר לא רע, ניכר שהושקעה בו מחשבה רבה, יש בו הרחבה של היריעה והידע מעבר לטקסט המקראי עצמו. והקריאה של הספר את הטקסט היא קריאה לא דתית. אך (וזהו אך גדול בעיני) הקריאה היא קריאה לאומית, ובעיני זה בעייתי.

מפריעה לי המטרה ללימודי התנ"ך כפי שהיא מוצהרת ומיושמת בספר. בעיני התנ"ך הוא מסמך יוצא דופן שחשוב לי שילדי ילמדו. אבל לא ככלי לחזק את הזיקה שלנו לארץ ישראל. זה מפריע לי כי אני נגד שימוש בתנ"ך ככלי לחינוך ללאומיות. אני מציעה לימוד הסיפור המקראי כלימוד של טקסט ספרותי, וכלימוד של תרבות (שהיא חלק משמעותי מהתרבות שלנו).

» זהו הספר האחרון לכיתה ה'

צילומי הספר