המקראה שלי, חלק א'

רוב הטקסטים הדתיים שייכים לנושא החגים. אמנם רוב החגים מקורם בדת אך ניתן, לטעמי, לצמצם את כמות הטקסטים "מן המקורות". מספיק להסתכל בתוכן העניינים כדי להבין את כמות הטקסטים "מן המקורות".

לדוגמא:

61 – התתיחסות למנהגי יום כיפור היא כאילו כולם נוהגים כך.מוטב היה לו היו מדגישים שיש כאלה שנוהגים כך ויש כאלה שנוהגים אחרת.. בנוסף, ניתן להוסיף גם שיח על מנהגים חילוניים ביום כיפור .

275-276 הדיון על כבוד ודרך ארץ מתנהל דרך ה"חובות" בתורה ולא כאדם לחברו

ראו פירוט במחוון המצורף [סקירה מלאה]