המקראה שלי, חלק ב'

הספר ראוי בעיני. הספר עוסק בשפה ולהבנתי משתמשים בו כספר בסיס גם לשיעורי חגים. רוב הטקסטים הדתיים שייכים לנושא החגים. אמנם רוב החגים מקורם בדת אך ניתן, לטעמי, לצמצם את כמות הטקסטים "מן המקורות". מספיק להסתכל בתוכן העניינים כדי להבין את כמות הטקסטים "מן המקורות".

» הספר הבא: דרך המילים, חלק ב'

צילומי הספר