המקראה שלי, חלק ב'

רוב הטקסטים הדתיים שייכים לנושא החגים. אמנם רוב החגים מקורם בדת אך ניתן, לטעמי, לצמצם את כמות הטקסטים "מן המקורות". מספיק להסתכל בתוכן העניינים כדי להבין את כמות הטקסטים "מן המקורות".

לדוגמא:

עמוד 9 – הטקסט מתייחס לשבת ומצויין כי הטקסט הוא מן המקורות, אך בשאלות מתייחסים לטקסט כאל כלל. עדיף היה לציין שיש משפחות שנוהגות כך ויש כאלה שנוהגות אחרת.

» הספר הבא: דרך המילים, חלק ב'

צילומי הספר