השבחה – כל הסדרה

סך הכל תקין.

בסקירה נוספת של מספרים בתחום המליון נוספה הערה:
ראוי, אך מפריע לי שיש דוגמאות מספרי תנך, פרט לשתי הדוגמאות האלה לא נמצאו בעיות. ציטוטים מהתנ"ך רלוונטיים בשיעורי תנך. צריך להביא דוגמאות מהחיים.


צילומי הספר