השבחה – כל הסדרה

הסדרה ככלל ראויה. בחלק 3 מהדורה 2010 – הספר ראוי אך מומלץ לבצע שינויים בעמודים הרלוונטיים: השימוש בציטוטים מהתנ"ך בחוברת חשבון מפריע לי. יש דרכים יצריתיות יותר. השימוש במושג בהמה טהורה והסברים על טהור או לא טהור מתאימים לחומים אחרים – לא חשבון

במהדורת 2019 תוקנה החוברת. ההורה הסוקר לא מצא בה את הציטוט והאמירה שהיו במהדורת 2010.

» הספר הבא: הבנתי את הקטע

צילומי הספר