השבחה- מספרים בתחום המיליון

ראוי, אך מפריע לי שיש דוגמאות מספרי תנך, פרט לשתי הדוגמאות האלה לא נמצאו בעיות. ציטוטים מהתנ"ך רלוונטיים בשיעורי תנך. צריך להביא דוגמאות מהחיים.


צילומי הספר