השבחה – מספרים ופעולות 1-4‏

השבחה א' – מספרים ופעולות א'-ד': הספר ראוי. החוברות עוסקות בחשבון בלבד.

» זהו הספר האחרון לכיתה א'

צילומי הספר