ה.ש.ב.ח.ה. גאומטריה מתמטיקה לכיתה א'

הספר ראוי – ברור ומזמין ללא התייחסות ל"מקורות". אין המחשות באמצעות סיפורי דת לא קשורים, אין התייחסות לאמונה. בספר מופיעים בנים ובנות ללא כיסוי ראש או מאפיינים דתיים.


צילומי הספר