יהושע שופטים נקרא ונפעל

לא מצאתי בטקסט סממנים משיחיים או דתיים במיוחד. לא נעשה שימוש בשפה אמונית. אמנם אין הבחנה בין מיתוס למציאות, אך הניסים שמתוארים הם חלק מהטקסט התנכי. אין אזכור לכך שהטקסט המדעי אינו אמת היסטורית. אני לא בטוחה שספר לימוד תנך בכתה ד' אמור לעסוק בלאילו חלקים יש עדויות היסטוריות ולאלו אין. הוא עושה זאת בעקיפין, כשהוא משבץ עובדות היסטוריות, ולטעמי הדבר נכון. באופן כללי הספר ראוי בעיני.